فلات قاره

۱٠:۵۲ - چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۹۲

بررسي و پيگيري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت نفت فلات قاره ايران

چاپنسخه چاپی


سومين جلسه بررسي و پيگيري طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي شركت نفت فلات قاره ايران در تاريخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ با حضور مديران، مسئولين و كارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي، مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد نفت وگاز و معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت و مديرعامل، مديران و مجريان طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي شركت نفت فلات قاره ايران، در سالن جلسات هيات مديره در طبقه ۱۴ ساختمان مركزي اول شركت ملي نفت ايران برگزار گرديد.

معاون نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها با اعلام اين خبر افزود: بررسي آخرين وضعيت طرح هاي توسعه اي سه ميدان مشترك فروزان، هنگام و سلمان از اهم موارد مطرح شده در اين جلسه بود.


طرح توسعه ميدان نفتي مشترك فروزان و بازسازي و بهينه سازي تاسيسات دريايي آن - منطقه عملياتي خارگ :

معاون نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها اعلام نمود: در حال حاضر پايه سكوها و بخش عمده لوله گذاري طرح توسعه ميدان فروزان انجام شده است و فعاليتهاي باقيمانده لوله گذاري لوله هاي ۲۴ و ۱۸ اينچ در سكوي بهره برداري تا خردادماه ۱۳۹۳ تكميل خواهد شد. ساخت عرشه سكوهاي جديد بهره برداري FZA و اقامتي FYA نيز ادامه دارد.

اسدي در ادامه گفت: طرح بازسازي و بهينه سازي تاسيسات دريايي موجود اين ميدان نفتي نيز با هدف ايمن سازي و بروزآوري اين تاسيسات, در بخش بهينه سازي عرشه سكوي بهره برداري فعلي FZ در حال انجام است.

همچنين مقاوم سازي سكوي مسكوني FX و انتقال سكوي مسكوني FY از بوشهر(محل ساخت اين سكو) به كارگاه پروژه انجام شده و تقريبا تمامي كالاهاي مورد نياز تكميل اين طرح خريداري شده است.


طرح توسعه ميدان نفتي مشترك هنگام - منطقه عملياتي قشم :

وي افزود: بخش زودهنگام توسعه ميدان نفتي مشترك هنگام به اتمام رسيده است. ۳ سكوي حفاري در دريا نصب شده است و حفاري ۹ حلقه چاه نيز در مراحل پاياني قرار دارد.

اسدي در ادامه گفت: در پروژه احداث پالايشگاه گاز هنگام با هدف جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه، عمليات اجرايي فعاليتهاي باقيمانده، مهندسي تفصيلي و خريد كالاي پروژه ادامه دارد.

همچنين ايشان يادآور شد: پيشرفت فيزيكي واقعي پروژه احداث پالايشگاه گاز هنگام تا پايان ديماه ۹۲، معادل ۵۸ درصد بوده و پيش بيني مي شود تا پايان سال ۱۳۹۳ تكميل گردد.


طرح توسعه ميدان مشترك نفتي / گازي سلمان – منطقه عملياتي لاوان :

معاون نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها ادامه داد: راه اندازي كامل سكوي بهره برداري نفتي ۲SKA ميدان سلمان، انجام شده است. همچنين عمليات اجرايي سكوهاي Cو ۲SKB، ادامه دارد و خطوط لوله بين سكوها آماده بهره برداري مي باشد.