آمادگي جسماني

۱۵:۵۵ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ۱۳۹۲

كسب مقام توسط آقايان بهزاد حميدزاده و محمدرضا قرباني پو در مسابقات آمادگي جسماني دهه مبارك فجر

چاپنسخه چاپی


به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر، مسابقات آمادگي جسماني كاركنان شركت ملي نفت ايران و واحدهاي ستادي وزارت نفت در تاريخ ١۹/١١/۹۲ در تهران برگزار گرديد.

در اين مسابقات كه در چهار رده سني و با حضور ۵۵ وزرشكار در چهار ماده دراز و نشست، بارفيكس، پرش جفت پا و دو ۹ * ۴ برگزار شد، آقاي بهزاد حميدزاده از كاركنان معاونت نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران، در رده سني ۴۴ – ۳۵ سال موفق به كسب مقام اول مسابقات گرديد.

همچنين آقاي محمدرضا قرباني پو، يكي ديگر از از كاركنان اين معاونت موفق به كسب مقام دوم مسابقات آمادگي جسماني در رده سني ۵٠ – ۴۵ سال گرديد.

در ضمن ايشان مقام اول مسابقات شنا در رشته قورباغه را نيز كسب كرد.