بازديد از مراكز درماني مناطق آغاجري و گچساران

۱۵:۳۵ - سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
صبح امروز و با حضور در شركت ملي نفت ايران انجام شد؛

اعلام آمادگي يك شركت معتبر اروپايي براي توسعه ميدان هاي هيدروكربوري
چاپنسخه چاپی

يك شركت معتبر اروپايي صبح امروز با حضور در شركت ملي نفت ايران با معرفي توانمندي هاي خود براي توسعه ميدان هاي هيدروكربوري و پروژه هاي ازدياد برداشت اعلام آمادگي كرد.

معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي در بررسي طرح هاي منابع هيدروكربوري(نفت و گاز) در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران از مذاكره با يك شركت معتبر اروپايي به منظور توسعه ميدان هاي هيدروكربوري و پروژه هاي ازدياد برداشت (IOR/EOR) خبر داد.

كريم زبيدي افزود: در اين مذاكره كه صبح امروز (۲۹ بهمن ماه) با حضور مديريت برنامه ريزي تلفيقي به نمايندگي از شركت ملي نفت ايران و با مشاركت شركت هاي تابعه در ساختمان مركزي سوم برگزار شد، توانمندي هاي اين شركت معتبر اروپايي مورد بحث و بررسي كارشناسان قرار گرفت.

وي با اشاره به توانمندي هاي اين شركت اروپايي و سابقه فعاليت آن در كشورهاي همسايه و داخل مرزهاي ايران، گفت: مذاكره اين شركت با بخش هاي مختلف صنعت نفت به منظور حضور در پروژه هاي اكتشاف و همچنين نحوه انعقاد قراردادها و موضوع هاي حقوقي نيز در حال انجام است.

به گفته زبيدي، تصميم گيري درباره استفاده از توانمندي هاي اين شركت اروپايي بعد از بررسي فعاليت ها از سوي كارشناسان شركت ملي نفت ايران و بازديد از محل شركت در خارج از كشور، انجام مي شود.

زبيدي اعلام كرد: اين شركت اروپايي به زودي با مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران در زمينه انجام مطالعات پتاسيل سنجي حوزه هاي اكتشافي نيز قرارداد همكاري امضا مي كند.

بيژن مستقل از معاونت بلوك هاي اكتشافي و شركت هاي خارجي مديريت اكتشاف در اين زمينه به خبرنگار NIOC، گفت: مديريت اكتشاف هم اكنون در حال نهايي سازي مواد قراردادي به منظور سپردن مطالعات زمين شناسي سطح الارضي، ساختماني و ژئو شيميايي به اين شركت اروپايي است.

به گفته مستقل، مطالعات زمين شناسي مي تواند به شناخت بهتر سيستم هاي هيدروكربوري موجود و طراحي اهداف اكتشافي با توجه به نتايج اين مطالعات كمك كند.

گفتني است، اين شركت معتبر اروپايي، همكاري در بخش هاي مختلف اكتشافي و توسعه برخي از ميدان هاي كوچك در ايران را در كارنامه كاري خود دارد.

منبع: پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران