بازديد از مراكز درماني مناطق آغاجري و گچساران

۱۳:۲۲ - سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲

بازديد و بهره برداري از طرح ها و پروژه‌هاي حوزه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در استان هاي خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد و فارس

چاپنسخه چاپی


به گزارش معاون بررسي، امكان سنجي اقتصادي و مالي طرح ها در تاريخ ۱۴/۱۱/۹۲ لغايت ۱۵/۱۱/۹۲ با حضور مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و جمعي از مديران و مسئولان آن سازمان، از طرح ها و پروژه هاي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در استان هاي خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد و فارس بازديد به عمل آمد.

در اين بازديد ضمن ارزيابي طرح هاي در دست اجراي اين سازمان، مراسم افتتاح و بهره برداري از پروژه ۲٠ واحد مسكوني سازمان بهداشت و درمان منطقه آغاجاري در شهرستان اميديه و همچنين افتتاح مراكز بهداشت روان و خانواده، كلينيك تخصصي دندانپزشكي مجهز به دستگاه هاي بروز و سامانه RVG، مراكز DDR(دستگاه راديولوژي ديجيتال) و OPG(دستگاه تصويربرداري ديجيتال دندان پزشكي) وكلنگ زني پروژه احداث ۴۴ واحد مسكوني شاغلان بهداشت و درمان در منطقه نفت و گاز گچساران انجام پذيرفت.

لازم به ذكر است در اين سفر، پروژه هاي احداث بيمارستان هاي ٦۴ تختخوابي آغاجاري با پيشرفت كار ۵٠ درصد، ٦۴ تختخوابي گچساران با زيربناي ۱۲٠٠٠ مترمربع و پيشرفت كار ۵۲ درصد، ۹٦ تختخوابي گچساران با پيشرفت كار ٦٧ درصد و پلي كلينيك امام علي(ع) در شيراز با زيربناي ٦۴۳٠ مترمربع و پيشرفت ۲۴ درصد مورد بازديد قرارگرفت و پيش بيني شد مطابق زمان بندي هاي مصوب، پروژه هاي مناطق آغاجاري وگچساران تا پايان سال ۱۳۹۳ و پروژه پلي كلينيك امام علي تا نيمه اول سال ۱۳۹۴ به بهره برداري برسند.

گفتني است سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در حال حاضر ۱۴ پروژه عمراني و توسعه اي شامل احداث منازل سازماني، بيمارستان ها، كلينيك هاي تخصصي(پلي و دي) و تروماستنر در مناطق مختلف عملياتي در دست اجرا و پيگيري دارد كه بيش از نيمي از آن ها تا سال آينده تكميل و به بهره برداري خواهند رسيد.