عبدالرضا اسدي

۱٦:۴۲ - يكشنبه ۲٧ بهمن ۱۳۹۲
معاون برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران تاكيد كرد؛

ضرورت مذاكره با شركت هاي خارجي در چارچوب ديپلماسي انرژي

چاپنسخه چاپی


معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران با تاكيد بر نقش مهم صنعت نفت در اقتصاد كشور، گفت: نمايشگاه نوزدهم فرصتي مغتنمي است تا در چارچوب ديپلماسي انرژي با شركت هاي خارجي و داخلي به مذاكره بنشينيم.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، عبدالرضا اسدي در نخستين جلسه برنامه ريزي و هماهنگي اجرايي نوزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي كه روز گذشته (۲٦ بهمن) در ساختمان مركزي سوم برگزار شد، با تاكيد بر بحث ديپلماسي انرژي، فناوري و نيروي انساني در نمايشگاه نوزدهم، گفت: بايد از فرصت نمايشگاه براي جذب سرمايه براي پروژه هاي اولويت دار صنعت نفت استفاده كرد.

معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها، گفت: اهداف تبيين شده براي برگزاري نمايشگاه، بايد در راستاي اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام در افق ۱۴٠۴ باشد.


نمايشگاه نوزدهم شاهد نسل جديد قراردادهاي نفتي است

اسدي با بيان اينكه قراردادهاي نفتي ضمن شفافيت بايد براي سرمايه گذاران خارجي داراي جذابيت باشد، افزود: خوشبختانه با تلاش كميته بازنگري قراردادهاي نفتي وزارت نفت، اين اقدام در دست انجام است، به طوري كه در نمايشگاه سال آينده، شاهد نسل جديدي قراردادهاي نفتي خواهيم بود.

وي افزود: نيروي انساني به عنوان يكي از مهم ترين اركان سازماني، از جمله موارد مورد تاكيد در چشم انداز بيست ساله نظام به شمار مي رود كه از فرصت نمايشگاه بايد براي جذب نيروهاي متخصص در بخش حفاري آب هاي عميق و بهره برداي از نفت فوق سنگين، استفاده كرد.

اسدي با تاكيد بر ضرورت توجه به موضوع پژوهش و فناوري، گفت: تقويت و استمرار ارتباط صنعت نفت با دانشگاه ها، مراكز علمي و پژوهشي و موسسات دانش بنيان در داخل و خارج از كشور در نمايشگاه نوزدهم بايد مورد توجه مسولان و برنامه ريزان باشد.


نياز ۸ ميليارد دلاري نفت براي اجراي ۴٠ پروژه زيست محيطي

اسدي از تعريف ۴٠ پروژه در زمينه جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت خبر داد و گفت: اجرايي شدن اين طرح ها، نيازمند ۸ ميليارد دلار سرمايه است كه در نمايشگاه نوزدهم، مي توان با معرفي اين پروژه ها، جذب سرمايه كرد.

وي افزود: به منظور اجرايي شدن پروژه هاي مربوط به جلوگيري از سوزندان گازهاي همراه نفت، جلسه هاي كارشناسي از سوي مديريت برنامه ريزي تلفيقي با اعضاي كميسيون انرژي و معاونت سرمايه گذاري برگزار شده است، كه در صورت تامين مالي اجرايي مي شوند.

اسدي با بيان اينكه براي توسعه صنعت نفت نيازمند اقتصاد سبز هستيم، افزود: مسائل زيست محيطي از جمله مواردي است كه از همان ابتداي كشف نفت در كشور، مورد توجه مسولان ارشد صنعت نفت بوده است البته لازم است در نمايشگاه هم در مورد پروژه هاي مرتبط با مسائل زيست محيطي اطلاع رسان لازم انجام شود.


شناسايي ۳ هزار و ۲۸ پروژه در سطح شركت هاي تابعه

به گفته اسدي، هم اكنون ۳ هزار و ۲۸ پروژه در سطح شركت هاي تابعه شناسايي شده كه بايد پروژه هاي اولويت دار در جلسه هاي كارشناسي براي ارائه در نمايشگاه نوزدهم بررسي و اعلام شوند. در اين زمينه معاونت سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران مي تواند نقش سازنده اي داشته باشد.

وي تصريح كرد: با توجه به اهميت توسعه ميدان هاي مشترك خشكي و دريا، انتظار مي رود اولويت هاي صنعت نفت به گونه اي شفاف در نمايشگاه اطلاع رساني شود تا شركت هاي خارجي بدانند اولويت ايران در نقاط مرزي است.


منبع: پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران