آمادگي جسماني

۱۵:۵۵ - يكشنبه ۲٧ بهمن ۱۳۹۲

كسب مقام سومي آقاي شيركو بهادري در مسابقات آمادگي جسماني دهه مبارك فجر

چاپنسخه چاپی


به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر، مسابقات آمادگي جسماني كاركنان شركت ملي نفت ايران و واحدهاي ستادي وزارت نفت در تاريخ ١۹/١١/۹۲ در تهران برگزار گرديد.

در اين مسابقات كه در چهار رده سني و با حضور ۵۵ ورزشكار در چهار ماده دراز و نشست، بارفيكس، پرش جفت پا و دو ۹ * ۴ برگزار شد، آقاي شيركو بهادري از كارمندان معاونت منابع هيدروكربوري نفت و گاز مديريت برنامه ريزي تلفيقي با كسب ۲١۴ امتياز در رده سني زير ٣۵ سال موفق به كسب مقام سومي مسابقات گرديد.