صرفه جويي انرژي

۹:۴۸ - دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲

نقش توليد همزمان الكتريسيته و گرما در صرفه‌جويي انرژي

چاپنسخه چاپی


به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، توليد نيرو از منابع تجديدپذير غيرآبي، شامل انرژي‌هاي خورشيدي، بادي و بيوانرژي تا سال ۲٠١٦ از گاز و انرژي هسته‌اي پيشي خواهد گرفت.

بنابراين گزارش پيش‌بيني مي‌شود استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير براي توليد نيرو تا ۵ سال آينده ۴٠ درصد رشد داشته باشد.

تركيب نيرو و گرما (CHP: Combined Heat and Power*) براي اولين بار توسط توماس اديسون در سال ١۸۸۲ ارائه گرديد.

پيش‌بيني مي‌شود ۸ درصد انرژي الكتريكي توليدي دنيا در حال حاضر محصول سيستم‌هاي تركيبي باشد. در كشورهايي مانند فنلاند، تقريباً ۴٠ درصد و در دانمارك، بالاي ۵٠ درصد از توليد نيرو در اين سيستم‌‌ها صورت مي‌گيرد. در مدل‌هاي قديمي‌تر در حدود ٦۵ درصد گرما و انرژي توليدي حاصل از توليد نيرو به هدر مي‌رفت.

اين سيستم‌ها در مناطق سردسير درجهت گرم كردن منازل مسكوني و ساير بخش‌ها كارايي بيشتري دارد و بازدهي انرژي را تا ۹٠ درصد افزايش داده است.

در حال حاضر از سيستم‌‌هاي تركيبي در بسياري از صنايع از جمله: صنايع كاغذ، شيميايي، غذايي، پالايشگاه ها، توليد اتانول و ... نيز استفاده مي گردد.

*توليد همزمان الكتريسيته و گرما از يك منبع سوخت مانند گاز طبيعي، بيوماس، بيوگاز، ذغال سنگ، يا ... را CHP مي گويند.


http://www.green-energy-news.com :منبع