كميته مشاورين

۹:۴۸ - چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۹۲

بررسی اعتبارات طرح ها و پروژه های سرمایه ای سال ١٣٩٣ شرکت پایانه های نفتی ایرانچاپنسخه چاپی


در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ و در ادامه جلسات کارشناسی بررسی اعتبارات طرح های سرمایه ای سال ١٣٩٣، نشست تخصصی بودجه طرح ها و پروژه های سرمایه ای و عمرانی شرکت پایانه های نفتی ایران با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت پایانه های نفتی، معاونت بررسی امکانسنجی، اقتصادی و مالی طرح ها و کارشناسان مدیریت برنامه ریزی تلفیقی برگزار گردید.

در این نشست پروژه ها و فعالیت های زیربنایی در بخش های اسکله و تاسیسات صنعتی، مخازن ذخیره سازی، سامانه های ایمنی، حفاظت کاتودیک، تعمیرات اساسی خطوط لوله و سازه های فلزی و دریایی بویژه طرح های احداث مخازن ۴ میلیون بشکه ای در خارک و توسعه حوضچه فراگیر در پایانه نفتی شمال کشور در منطقه نکاء مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید برای پروژه های مزبور با اولویت زیرساخت های صنعتی و تاسیساتی اعتبارات لازم تخصیص داده شود.

گفتنی است سالانه حدود ١۴٠٠ میلیارد ریال اعتبار سرمایه ای در حوزه طرح های احداث و بهینه سازی مخازن، پایانه های صادرات مواد نفتی و ساماندهی جزیره خارک از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران هزینه می گردد.