كميته مشاورين

١۳:١۲ - سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲

بررسی مطالعه جامع میدان آغاجاری در کمیته مشاورین مخزنچاپنسخه چاپی
به گزارش معاونت منابع هیدروکربوری مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی یکصد و هفدهمین نشست تخصصی کمیته مشاورین مخزن با حضور معاون منابع هیدروکربوری مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی، کارشناسان این معاونت و اعضای کمیته مشاورین مدیریت مخازن در تاريخ ۱/١١/۱۳۹۲ برگزارگردید.

در این نشست نتایج آخرین مطالعه صورت گرفته میدان آغاجاری (مخازن آسماری و بنگستان) از سوی کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان توسعه‌دهنده میدان ارائه و عملکرد میدان در سه سناریوی مختلف (تخلیه طبیعی، تزریق گاز جهت تثبیت فشارو تزریق گاز جهت فشارافزایی) از سوی اعضای کمیته مشاورین مورد بحث قرار گرفت.

لازم به ذکر است میدان آغاجاری یکی از قدیمی‌ترین میادین نفتی ایران در جنوب شرقی اهواز و در مجاورت میادین مارون و پازنان قرارگرفته است که در سال ۱۳۱۵ کشف و تولید از آن در سال ۱۳۱۸ آغاز شد.

گفتنی است ایستگاه تزریق گاز این میدان به ظرفیت ۲ میلیارد فوت مکعب در روز بزرگترین ایستگاه تزریق گاز در خاور میانه می‌باشد که از سال ۱۳۸۸ به بهره‌برداری رسیده است.