پروژه‏ هاي نفتي و گازي شركت نفت مناطق مركزي ايران

٩:۵۵ - يكشنبه ٦ بهمن ۱۳۹۲

بررسي مشكلات پروژه ‏هاي نفتي و گازي شركت نفت مناطق مركزي ايرانچاپنسخه چاپیبنا به درخواست مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران جلسه مشتركي به منظور اتخاذ تصميم يكسان در خصوص تعيين تكليف طرح‌هاي سرمايه‌اي و مشكلات مرتبط با آن، با حضور مسئولين و كارشناسان مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي و مسئولين شركت نفت مناطق مركزي ايران روز ۲۴ دي در ساختمان مركزي سوم شركت ملي نفت برگزار گرديد.

در اين جلسه آخرين وضعيت طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوط به ميادين نفتي و گازي شركت نفت مناطق مركزي به تفكيك مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

از مهمترين موارد مطرح شده در اين جلسه مي‌توان به توسعه ميادين نفتي مشترك دهلران فاز-۲ و آبان فاز-۲ و همچنين توسعه ميادين گازي دي و سفيدزاخور، ذخيره‌سازي گاز در ميدان شوريجه D و احداث تقويت فشار گاز كنگان اشاره نمود.