جلسه سراجه

۱۵:۴۲ - دوشنبه ۲۳ دي ۱۳۹۲

بهره برداري از پروژه ذخيره سازي گاز در ميدان سراجهچاپنسخه چاپیمعاون مدير برنامه ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها اعلام نمود:

در تاريخ ۱۳۹۲/۹/۳٠ جلسه اي به منظور "بررسي و پيگيري آخرين وضعيت پروژه ذخيره سازي گاز در ميدان سراجه" با حضور مديران، مسئولين و كارشناسان ذيربط تشكيل گرديد.

معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي و رئيس كارگروه ويژه هماهنگي پروژه ذخيره سازي گاز در ميدان سراجه، در اين خصوص اعلام نمود:

هم اكنون بخش بالادستي اين پروژه در شركت نفت مناطق مركزي ايران با اتمام حفاري ۹ حلقه چاه آماده توليد و تزريق گاز است در حال حاضر در اين ميدان از ٧ حلقه چاه بطور متوسط ٦/۴ ميليون متر مكعب در روز، گاز توليد و از طريق تاسيسات پايين دستي شركت ذخيره سازي گاز طبيعي ايران، به خط لوله گاز سراسري كشور تزريق مي گردد.

لازم به ذكر است كه اين ٧ حلقه چاه(توليد و تزريق)، آماده تزريق گاز به ميدان سراجه در ماه هاي گرم سال مي باشند.