اسكله خارك

۱۴:۵۵ - يكشنبه ۲۲ دي ۱۳۹۲

بهينه سازي اسكله هاي شرقي(T) و غربي (آذرپاد) جزيره خارك با هدف استمرار صادرات نفت خامچاپنسخه چاپی


معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها اعلام نمود: بمنظور استمرار توليد و صادرات و انجام عمليات ايمن صادرات نفت خام در پايانه نفتي خارك، موضوع "بررسي تامين اعتبارات لازم و تخصيص آن طي سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴"، جهت انجام پروژه هاي بهينه سازي اسكله هاي شرقي(T) و غربي(آذرپاد) در دستور كار مديريت برنامه ريزي تلفيقي قرار دارد.

لازم به ذكر است از محل اين اعتبارات، "مطالعه بهينه سازي و تهيه برنامه پنجساله نگهداشت اسكله هاي مزبور" نيز انجام خواهد شد.

اسكله هاي شرقي و غربي جزيره خارك، ظرفيت صادرات بيش از ۴ ميليون بشكه نفت خام را دارا مي باشند و در حال حاضر بيش از ٩٠ درصد صادرات نفت كشور از طريق آن ها و توسط شركت پايانه‌هاي نفتي ايران، انجام مي پذيرد.

اسكله شرقي با طول ١۸٠٠ متر قابليت پهلوگيري كشتي هاي كوچك و بزرگ و اسكله غربي با طول ۲٠٠٠ متر قابليت پهلوگيري كشتي هاي بزرگ بالاي ۲۵٠ هزار تن را دارد.

هم اكنون تعميرات اساسي بخشي از اين دو اسكله توسط پيمانكاران ايراني در دست اقدام است و تعميرات راهروي ارتباطي اسكله شرقي و ضلع جنوبي آن انجام شده است.

برخي از فعاليت هاي مربوط به بهينه سازي اين اسكله ها مانند پياده‌سازي و تعمير بازوهاي بارگيري شماره ۲ پهلوگاه شماره ١١ اسكله غربي و پله هاي دسترسي به پهلوگاه شماره ١١ اسكله غربي، توسط شركت پايانه هاي نفتي ايران انجام پذيرفته كه سبب صرفه جويي در مصرف اعتبارات سرمايه اي گرديده است.