مخزن گازي شوريجه

۱۳:۲۵ - شنبه ۲١ دي ۱۳۹۲

پيشرفت فيزيكي ١٠٠ درصدي تاسيسات بخش تزريق گاز در پروژه ذخيره‌سازي گاز در مخزن گازي شوريجه
چاپنسخه چاپی

معاون مديربرنامه ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها اعلام نمود در تاريخ ۳٠/۹/۱۳۹۲ چهارمين جلسه "بررسي وپيگيري آخرين وضعيت پروژه ذخيره سازي گاز در مخزن شوريجه" با حضور مديران، مسئولين و كارشناسان ذيربط تشكيل گرديد.

معاون مديربرنامه ريزي تلفيقي و رئيس كارگروه ويژه هماهنگي پروژه ذخيره سازي گاز در مخزن گازي شوريجه، در اين خصوص اعلام نمود:

هم‌اكنون فعاليت بخش بالادستي اين پروژه ذخيره‌سازي گاز، توسط شركت نفت مناطق مركزي ايران با اتمام حفاري ١١ حلقه چاه و تكميل حفاري يك حلقه چاه باقيمانده ادامه دارد، درضمن چاه هاي شماره ٣۲ و ٦۲ آماده توليد و تزريق گاز بميزان ۳ ميليون متر مكعب در روز مي باشند و چاه شماره ۵۵ تا يك ماه آينده، آماده براي تزريق گاز خواهد بود.

لازم بذكر است فعاليت بخش پايين‌دستي نيز توسط شركت ذخيره سازي گاز طبيعي ايران ادامه دارد و در اين رابطه احداث تاسيسات بخش تزريق گاز به پيشرفت ١٠٠ درصد رسيده است و كمپرسورها آزمايش شده‌اند و آماده تزريق گاز مي‌باشند.

در بخش توليد، يك رديف(train)، آماده توليد گاز بميزان ١٠ ميليون متر مكعب در روز مي‌باشد و پيش بيني مي گردد رديف دوم هم تا پايان سال جاري در سرويس قرار گيرد.