ميدان هنگام

١٠:۵۸ - چهارشنبه ١۸ دي ۱۳۹۲

جلوگيري از ارسال گازهاي همراه نفت ميدان هنگام با احداث تاسيسات فراورش گاز هنگام در منطقه عملياتي قشم
چاپنسخه چاپیمعاون مدير برنامه ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي وارزشيابي طرح ها اعلام نمود:

بمنظور جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت و رفع آلودگي محيط زيست، احداث كارخانه فراورش گاز هنگام در برنامه شركت نفت فلات قاره ايران قرار دارد. اين كارخانه در مجاورت واحد بهره برداري قشم، توسط پيمانكاران ايراني با پيشرفت فيزيكي واقعي ۵٩ درصد درحال انجام است.

با تكميل اين كارخانه، گازهاي جمع آوري شده، فراورش و براي تزريق به شبكه توزيع گاز، تحويل شركت ملي گاز ايران خواهد شد.

لازم به ذكر است احداث خط لوله خروجي گاز از اين كارخانه در قشم به بندرعباس، در برنامه شركت ملي گاز ايران است كه مي بايست با توجه به پيش بيني تكميل كارخانه فراورشي مذكور در سال ۱۳۹۳، احداث اين خط لوله همزمان آغاز گردد.

در ضمن ميدان نفتي هنگام داراي نسبت توليد گاز به نفت(GOR) بالا مي باشد.

توليدات اين ميدان در كارخانه بهره برداري قشم، فراورش و روزانه ۲۴ هزاربشكه نفت‌خام از طريق خط لوله زيردريايي به طول ٧۵ كيلومتر به پالايشگاه بندرعباس منتقل مي گردد.