كاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي

١٠:٣۵ - يكشنبه ۸ دي ۱۳۹۲
معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران تاكيد كرد

ضرورت كاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي در دور دوم تعهدات پروتكل كيوتو
چاپنسخه چاپی


ايران بر اساس آمار منتشر شده آژانس بين المللي انرژي در سال ۲٠١١، رتبه هفتم را در انتشار گاز هاي گلخانه اي به خود اختصاص داده است. به گزارش خبرنگار NIOC، معاون مديربرنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران در كارگاه آموزشي معرفي بهترين فناوري هاي موجود براي كاهش انتشار گاز متان در صنايع نفت و گاز كه روز چهارشنبه (۴ دي ماه) با حضور نمايندگاني از چهار شركت اصلي و شركت هاي تابعه برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: ضرورت دارد كه در دور دوم تعهدات پروتكل كيوتو (۲٠١۳ تا ۲٠۲٠) از فرصت هاي موجود براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي استفاده كرد.

عبد الرضا اسدي در مورد سهم انتشار گاز CO۲در كشور از سوي بخش هاي مختلف گفت: سهم انتشار گاز CO۲توسط صنايع توليد كننده انرژي در ايران ۵/۳۲ درصد، مسكوني و تجاري ۴/۲۴ درصد، حمل و نقل ٧/۲١ درصد، كارخانجات ١/١۹ درصد و كشاورزي و جنگل ٣/۲ درصد است.

به گفته اسدي بر اساس آمارهاي منتشر شده در بولتن ساليانه اوپك در سال ۲٠٠۹، ايران رتبه دوم بعد از ليبي در زمينه ارسال گاز به مشعل(فلر) را دارد.

وي افزود: در سال ۱۳۸۵ مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران با ارائه گزارشي به هيئت مديره اين شركت، ضمن معرفي و تبيين ضرورت پياده سازي مكانيزم توسعه پاك، پيشنهاد كارگروه ويژه اي تحت عنوان كارگروه ويژه مكانيزم توسعه پاك (CDM) را داد كه اين كميته با حضور نمايندگان مديريت هاي امور حقوقي، مالي و پژوهش و فناوري با راهبري مديريت برنامه ريزي تلفيقي تشكيل و سازوكار لازم براي بهره گيري از مكانيزم توسعه پاك در سطح شركت ملي نفت ايران، شركت هاي تابعه و ساير شركت ها و سازمان هاي ذي ربط پيش بيني و ارائه شد.

معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران افزود: به اين منظور پس از اخذ مصوبه هيئت مديره شركت ملي نفت ايران، معاونت نظارت بر مصرف انرژي و ارزشيابي طرح هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي اين شركت به عنوان مجري طرح مكانيزم توسعه پاك در شركت ملي نفت ايران معرفي شد.

اسدي تصريح كرد: شركت ملي نفت ايران بر آن است تا ميزان توليد گازهاي همراه نفت ارسالي به مشعل را به كمترين حد ممكن برساند و به همين منظور پروژه هاي متعددي شناسايي شد كه مي توان آنها را در قالب مكانيزم هاي پروتكل كيوتو اجرا كرد.

وي با اشاره به اقدامات مرتبط به منظور استقرار مكانيزم توسعه پاك در برخي از پروژه هاي شركت ملي نفت ايران گفت: در گام اول به منظور فرهنگ سازي اين موضوع، نخستين همايش شناسايي استفاده از فرصت هاي مكانيزم توسعه پاك در بهمن ماه سال ۸٦ و سمينارها و كارگاه هاي آموزشي در در سال هاي متفاوت برگزار شد.

معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران شناسايي شركت هاي متعدد داخلي و خارجي را از ديگر اقدامات اين مديريت در زمينه مكانيزم توسعه پاك عنوان و تصريح كرد: در اين راستا بيش از ١١ شركت فعال در زمينه مكانيزم توسعه پاك شناسايي شد.

وي جمع آوري گازهاي همراه نفت،بهينه سازي فرآيندهاي توليدي و بهينه سازي مصرف انرژي را از فرصت هاي موجود و اولويت هاي طرح CDM و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در شركت ملي نفت ايران معرفي كرد.

معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت در مورد اقدامات انجام شده اين شركت در زمينه CDM گفت: ارسال زودهنگام گاز ميدان هاي نفتي سروش و نوروز به خارگ در چارچوب مكانيزم توسعه پاك (اين طرح به عنوان اولين پروژه CDM ايران در سازمان ملل به ثبت رسيد)، طرح هاي آماك و جمع آوري گازهاي همراه سيري، مبادله تفاهم نامه با يك شركت نروژي براي جمع آوري گازهاي همراه ميدان نفت شهر و ميدان هنگام در سال ۸۸، همچنين عقد قرار داد با پژوهشگاه صنعت نفت براي پتانسيل سنجي مكانيزم توسعه پاك در شركت بهره برداري نفت و گاز مارون و تهيه چارچوب قراردادي مورد قبول شركت ملي نفت ايران براي عقد قرارداد پروژه ها در قالب مكانيزم توسعه پاك از اقدامات اين شركت در اين زمينه بوده است.


ضرورت كاهش انتشار گاز متان با استفاده ز تكنولوژي هاي نوين

به گزارش خبرنگار NIOC در ادامه اين كارگاه حسام داراني؛ نماينده شركت كربن ليميتس(Carbon limits) نيز بر ضرورت جلوگيري از كاهش انتشار گاز متان در كشور تاكيد و تصريح كرد: جمع آوري گاز متان با استفاده از تكنولوژي هاي نوين افزون بر كاهش آلودگي، منجر به سود آوري اقتصادي نيز مي شود.

وي گفت: گاز متان از نظر ايجاد گرمايش در زمين رتيه دوم را بعد از گاز دي اكسيد كربن دارد و ظرفيت بسياري در كشور براي جمع آوري و جلوگيري از انتشار اين گاز وجود دارد.

داراني، كشور ايران را در فهرست ١٠ كشور اول جهان در انتشار گاز متان عنوان و تاكيد كرد: بايد با شناخت و بكارگيري از تكنولوژي هاي نوين هر چه زودتر نسبت به كاهش اين نوع گاز اقدام شود.


منبع: پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران