كارمندان نمونه

۱۲:۱۵ - چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲

کارمندان نمونه مديريت برنامه ريزي تلفيقي معرفي شدندچاپنسخه چاپی
طي مراسمي كه صبح روز دوشنبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ در دفتر مدير محترم برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران برگزار شد، از دو کارمند نمونه اين مديريت، سركارخانم معصومه كوتي و جناب آقاي بهزاد شمسي با اعطاي لوح تقدير قدرداني شد.


اين مراسم با حضور آقايان عبدالمحمد دل پريش (مدير برنامه ريزي تلفيقي)، كريم زبيدي (معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری(نفت و گاز))، عبدالرضا اسدي (معاون نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها)، مشتاق علي گوهري (معاون بررسی امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح‌ها)، مصطفي جبل عاملي (رييس مركز اطلاعات مديريت و سامانه ها)، پيمان احتشامي (رئيس امور تلفيق طرح‌ها و برنامه ها) به نمايندگي از معاونت برنامه ریزی و تلفیق طرح‌ها و برنامه‌ها و منوچهر روئي مياب (رييس امور هماهنگي اداري و مالي) برگزار شد.


در اين جلسه، ضمن اظهارات ارائه شده از طرف آقايان دل پريش، گوهري، جبل عاملي و ساير مسئولين، از خدمات و تلاش هاي كارمندان نمونه در حوزه هاي مختلف از جمله طراحي و پشتيباني سايت مديريت برنامه ريزي تلفيقي، تهيه و ارائه گزارش هاي تحليل منابع مالي و اعتباري، شيوه هاي نوين تامين و تجهيز منابع مالي و تخصيص اعتبارات طرح هاي سرمايه اي در دو بخش منابع داخلي و ساير منابع اعتباري تجليل و قدرداني بعمل آمد.