غوار٠٩:٠۵ - يكشنبه ۱٧ آذر ۱۳۹۲

ميدان غوار، بزرگترين ميدان نفتي

چاپنسخه چاپی

ميدان غوار (Ghawar) به عنوان بزرگترين ميدان نفتي دنيا كه در سال ١٣۴۸ كشف شده است، در كشور عربستان قرار دارد. ابعاد اين مخزن فوق عظيم ۴٠ * ۲۸٠ كيلومتر(در حدود ٧۲٠٠ كيلومتر مربع) بوده و داراي تاريخچه درخشان ٦٠ سال توليد مي‌باشد.

ميزان نفت توليدي به طور متوسط ۵ تا ۵/۴ ميليون بشكه در روز به سبب تزريق روزانه حدود ٧ ميليون بشكه آب به منظور حفظ فشار مخزن، به كارگيري انواع تكنولوژي‌هاي پيشرفته و ادامه حفاري توسعه‌اي مي‌باشد. بازيافت نهايي اين ميدان ٧۵ درصد پيش‌بيني و ميزان برش آب توليدي در نرخ ٣٠ الي ٣۵ درصد ثابت شده است. شركت آرامكو اعلام كرده است كه با توجه به اينكه اين مخزن به نيمه دوم عمر خود رسيده است، مديريت مناسب مخزن به منظور ميزان توليد بسيار ضروري مي‌باشد به طوري كه پيش‌بيني شده است كه (با ادامه حفاري توسعه‌اي، بكارگيري روش‌هاي ازدياد برداشت (EOR) و ...)، كاهش سالانه ١ تا ۲ درصد توليد از اين ميدان رخ خواهد داد.

در جدول ذيل اطلاعات فني/ اقتصادي اين ميدان ارايه شده است.


سال شروع توليد (ميلادي) ١٩۵١
حداكثر ميزان توليد نفت (ميليون بشكه در روز) ٦۴١/۵ در سال ١٩۸٠
حداكثر ميزان توليد گاز (م.ف.‌م‌.ر) ۵۲٣٧ در سال ۲٠١٣
درجه سبكي نفت (API)  ٣۴
ضريب تخلخل (Portsity)  %١۸
تراوايي (ميلي دارسي) ٩٠٠٠-۲/٠
نسبت گاز به نفت (scf/bbl) ۵۵٠-۴٧٠
عمق مخزن (متر)  ٣۲١۲
ميزان كل سرمايه‌گذاري انجام شده (ميليارد دلار)  ۲۲٩
نرخ بازگشت سرمايه ٣۲%
ذخاير نفت قابل بازيافت (اثبات شده) mmbbl ١٣٠٠٠٠
ذخاير گاز قابل بازيافت (اثبات شده) bcf ١١٧٦٦٧
ذخاير باقي مانده نفت تا ١/١/۲٠١٣ mmbbl ۵۵۲٣٩