ارزيابي اقتصادي ميادين نفتي غرب كارون

۱۲:۲۸ - سه شنبه ۲١ آبان ۱۳۹۲

بررسي و ارزيابي اقتصادي طرح هاي توسعه ميادين نفتي غرب كارون در معاونت بررسي، امكانسنجي اقتصادي و مالي طرح ها
چاپنسخه چاپیطرح هاي توسعه ميادين مشترك نفتي غرب كارون كه شامل توسعه ميادين مشترك نفتي آزادگان شمالي و جنوبي، يادآوران شمالي و جنوبي، دارخوين و بند كرخه در حوزه مسئوليت شركت مهندسي و توسعه نفت مي باشند، توسط امورهاي امكان سنجي و تحليل اقتصادي طرح هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي مورد بررسي و ارزيابي اقتصادي قرار گرفتند.


گفتني است در چند سال آينده روزانه بالغ بر نيم ميليون بشكه نفت خام از اين ميادين به واحد فرآورش متمركز و تلمبه خانه غرب كارون ارسال خواهد شد.