صادرات نفت خام ميادين نفتي غرب كارون

۱۱:۱۲ - چهارشنبه ١۵ آبان ۱۳۹۲

اولويت صادرات نفت خام ميادين نفتي غرب كارون نسبت به تامين خوراك پالايشگاه آبادان
چاپنسخه چاپیصادرات نفت خام ميادين نفتي غرب كارون، به منظور تامين خوراك پالايشگاه آبادان به ويژه در دوران بازپرداخت تسهيلات مالي از محل درآمدهاي ميادين نفتي به پيمانكاران در اولويت قرار گرفت.

با توجه به ضرورت تسريع در توليد از ميادين غرب كارون به منظور تسهيل در اين امر، ارسال نفت توليدي زود هنگام از اين ميادين جهت صادرات يا تامين خوراك پالايشگاه تصميم گيري خواهد شد.