نقشه

٩:٠۵ - چهارشنبه ١ آبان ۱۳۹۲

بازديداز ميادين شركت نفت و گاز غربچاپنسخه چاپی
به منظور بررسي آخرين وضعيت ميادين شركت نفت و گاز غرب، جمعي از كارشناسان معاونت منابع هيدروكربوري مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي از تاريخ ١٩/٧/٩۲ لغايت ۲٣/٧/٩۲ به مناطق عملياتي سركان و ماله‌كوه، تنگ بيجار و نفت‌شهر عزيمت كردند.


:ميادين سركان و ماله‌كوه

واحد بهره‌برداري سركان/ ماله‌كوه در فاصله ١۵ كيلومتري شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان مي‌باشد كه با انجام فرآيند شيرين‌سازي، نفت فرآورش شده به تلمبه‌خانه افرينه و سپس به پالايشگاه كرمانشاه ارسال مي‌گردد. با بكارگيري سيستم پمپاژ، نفت توليدي به تلمبه‌خانه برداسپي و سپس پالايشگاه كرمانشاه ارسال خواهد شد.

از ديگر پروژه‌هاي فعال در منطقه سركان/ماله‌كوه احداث واحد نمك‌زدايي است كه در حال انجام مي‌باشد. انجام لرزه‌نگاري سه‌بعدي اين دو ميدان جهت شناخت بهتر مخزن از جمله اقدامات مورد نياز در توسعه ميادين سركان و ماله‌كوه مي‌باشد.


:منطقه عملياتي تنگ بيجار

مركز بهره‌برداري تنگ بيجار در فاصله ٧٠ كيلومتري شهرستان ايلام قرار دارد. فاز اول اين مركز داراي ظرفيت فرآورشي جهت جداسازي گاز، آب و ميعانات و ارسال جداگانه گاز و مايعات توسط دو خط لوله از تأسيسات مركزي تنگه بيجار تا تأسيسات جداسازي ايلام و در انتها ارسال به پالايشگاه ايلام مي‌باشد.


:واحد بهره‌برداري و نمك‌زدايي نفت‌شهر

واحد بهره‌برداري نفت‌شهر در فاصله ۲۲٠ كيلومتري غرب كرمانشاه و ٦٠ كيلومتري شهرستان قصر شيرين مي‌باشد. اين ميدان نفتي با ميدان نفت‌خانه عراق مشترك و واحد بهره‌برداري و نمك‌زدايي جديد نفت‌شهر در مجاورت واحد بهره‌برداري قديمي آن مي‌باشد. لازم به ذكر است كه اولين چاه نفتي ايران در ميدان نفت‌شهر توسط شركت نفت ايران- انگليس حفاري شده كه به هيدروكربور نرسيده بود.