نقشه

١۳:۵۲ - سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۲
معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران اعلام كرد؛

حضور پررنگ بخش خصوصي در پروژه هاي احداث مخازن ذخيره سازي نفت خامچاپنسخه چاپی


عبدالرضا اسدي، معاون مدير برنامه‌ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها، آخرين وضعيت پروژه هاي احداث مخازن فلزي ذخيره سازي نفت خام در شركت ملي نفت ايران و مشاركت بخش خصوصي در تامين مالي و اجراي بعضي از آنها را به شرح ذيل اعلام نمود:


پروژه احداث مخازن ذخيره سازي نفت خام در جزيره خارگ از محل منابع منابع سرمايه اي(داخلي)

عمليات ساخت بدنه و خطوط لوله جرياني بين مخازن و خطوط لوله انتقال نفت خام، به اتمام رسيده است. كارهاي باقيمانده با اولويت راه اندازي بصورت دستي و متعاقب آن راه‌اندازي بصورت خودكار در اسفند ماه ۱۳۹۲ در دست اقدام مي باشد. پيشرفت فيزيكي قرارداد ‌در بخش كالا و ساخت(PC) تا پايان شهريورماه ۱۳۹۲ معادل ٧٦ درصد واقعي در برابر ۸۵ درصد طبق برنامه مي باشد. تخصيص منابع مالي و تامين نقدينگي براي اين پروژه، جزء اولويت هاي شركت ملي نفت ايران است و پروژه مذكور در فهرست طرح‌هاي اولويت دار و تامين مالي از محل منابع سرمايه اي(داخلي) قرار دارد. با ساخت ۴ مخزن يك ميليون بشكه‌اي، بميزان ۴ ميليون بشكه به ظرفيت ذخيره سازي نفت‌خام در پايانه نفتي خارگ اضافه و ظرفيت آن، ۲۸ ميليون بشكه خواهد شد.


پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي در بندر گناوه توسط بخش خصوصي

عمليات ساخت ۱۴ مخزن توسط شركت پترواميد آسيا بعنوان سرمايه گذار و مالك با پيشرفت فيزيكي معادل ۴٧ درصد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۲ در حال انجام است. ساخت بدنه، كف و سقف مخازن، ايستگاه تلمبه خانه مربوطه، ديوارهاي حائل اطراف مخازن، كانال كنترل سيلاب، احداث ساختمان هاي آتش نشاني، آزمايشگاه و رستوران ادامه دارد. ساخت ٦ مخزن يك ميليون بشكه اي از ۱٠ ميليون بشكه كل ظرفيت اين مخازن، داراي پيشرفت فيزيكي بيشتري نسبت به ساير مخازن مي باشد.


پيشنهاد تمديد مدت زمان قرارداد ساخت اين مخازن، بمدت ۵/۱ سال و تا پايان سال ۱۳۹۳ ارائه شده است. قرارداد اجاره به شرط ساخت اين مخازن بين شركت ملي نفت ايران بعنوان اجاره كننده مخازن و شركت پترواميد آسيا در دي ماه ۱۳۸۹ امضاء شده است. تامين مالي پروژه توسط شركت پترواميد آسيا وابسته به بانك سپه انجام مي شود.


پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي در جزيره قشم توسط بخش خصوصي

فعاليت هاي اجرايي پروژه توسط شركت سرمايه گذاري نفت قشم با پيشرفت فيزيكي معادل ۸/۱۳ درصد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۲ در حال انجام است. قرارداد ساخت اين مخازن در مردادماه ۱۳۹۲، در هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد گرديد. قرارداد مربوطه بين شركت ملي نفت ايران بعنوان اجاره كننده اين مخازن و شركت سرمايه گذاري نفت قشم، در دي ماه ۱۳۸۹ امضاء شده است.


تامين مالي اين پروژه توسط شركت سرمايه گذاري نفت قشم وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت انجام مي شود.


كارگروه مخازن ذخيره سازي كه از سال ۱۳۹٠ تشكيل شده است و پيگيري فعاليت هاي پروژه هاي ذخيره سازي نفت‌خام و ميعانات گازي را در دست اقدام دارد، وضعيت اجرايي اين پروژه ها را در جلسات دوره‌اي و بطور ماهيانه بررسي و پيگيري مي نمايد و بازديد از پروژه هاي مزبور را در در دستور كار خود قرار داده است. اين كارگروه زير نظر مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد نفت و گاز فعاليت مي نمايد.