جلسه

١۲:۲۴ - سه شنبه ۲٣ مهر ۱۳۹۲

جلسه بررسي و پيگيري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت پايانه‌هاي نفتي ايران و بازديد از پايانه ميعانات گازي عسلويه
چاپنسخه چاپی


معاونت نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها اعلام نمود كه سومين جلسه بررسي و پي‌گيري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت پايانه‌هاي نفتي ايران بمنظور بررسي آخرين وضعيت پروژه ها و رفع مشكلات آنها، روز چهارشنبه مورخ ۱٧/٧/۹۲ در محل ساختمان اداري اين شركت در عسلويه برگزار گرديد. اين جلسه با حضور رئيس پايانه عسلويه و مسئولين و كارشناسان شركت پايانه‌هاي نفتي ايران، مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد و مديريت برنامه ريزي تلفيقي تشكيل شد.

۱٠ فقره پروژه مربوط به ارتقاء تاسيسات پايانه عسلويه همزمان با توسعه فازهاي مختلف ميدان گازي پارس جنوبي و راه اندازي فازهاي جديد در آينده نزديك، در تير ماه ۱۳۹۱ به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران رسيده است كه در اين جلسه، نياز به تامين افزايش اعتبارات براي اجرائي شدن آنها نيز مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. اين پروژه‌ها در مرحله مطالعه و طراحي و يا سفارش كالا و يا شروع برگزاري تشريفات مناقصه مي‌باشند.

نمايندگان مديريت برنامه ريزي تلفيقي در اين جلسه تاكيد نمودند كه پروژه هاي مندرج در فهرست طرح هاي اولويت دار، در اولويت تامين اعتبار براي اجرا قرار دارند و براين اساس نيز تامين افزايش اعتبارات پروژه‌ها مورد پيگيري قرار گرفته است.

همچنين در روز‌هاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱٦/٧/۹۲ لغايت ۱٧/٧/۹۲ از تاسيسات پايانه عسلويه بازديد بعمل آمد. اين تاسيسات شامل سيستم كنترل و اندازه‌گيري، آزمايشگاه اسنادي، محل آماده شده براي احداث آشيانه و اسكله استقرار شناورهاي عملياتي و همچنين محل تسطيح شده براي طرح اضطراري اسكان كاركنان اقماري پايانه عسلويه و مخازن متمركز ذخيره سازي ميعانات گازي (كه پس از راه اندازي به شركت پايانه‌هاي نفتي ايران بعنوان بهره بردار واگذار خواهند شد)، مي‌باشد.