معاون برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران

١٣:۴۲ - يكشنبه ١۴ مهر ۱۳۹۲
معاون برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران؛

۴٠ طرح براي جمع آوري گازهاي همراه از ميادين نفتي اجرا مي شود
چاپنسخه چاپی


معاون نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها در مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران از برنامه ريزي براي اجراي ۴٠ طرح در راستاي جمع آوري گازهاي همراه از ميادين نفتي خبر داد و گفت: بيشتر اين طرح ها در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب اجرايي مي شود.


عبدالرضا اسدي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه بر اساس برنامه، مقرر شده است سوزاندن گازهاي همراه نفت تا پايان برنامه پنجم توسعه به حداقل ممكن برسد، اظهار داشت: در اين راستا براي اجراي ۴٠ طرح برنامه ريزي شده است كه ۲٧ طرح به شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، هشت طرح به شركت نفت فلات قاره ايران، سه طرح به شركت نفت مناطق مركزي ايران و ۲ طرح نيز به شركت نفت و گاز اروندان تعلق دارد.


وي، شيرين سازي و تحويل آن به شبكه انتقال گاز براي مصرف، توزيع، جمع آوري و تزريق به مخازن نفتي را از عمده ترين روش هاي استفاده از گازهاي همراه نفت خواند و گفت: جمع آوري و توليد برق با كمك ژنراتورهاي كوچك ترش سوز، جمع آوري و تبديل به گاز مايع و حمل به نقاط مصرف و توليد برق از گاز، از ديگر مصارف گازهاي همراه نفت است.


اسدي رويكرد كلي شركت ملي نفت ايران در اين زمينه را تهيه چارچوب براي برگزاري مزايده فروش گازهاي توليد همراه نفتي خواند و گفت: جلوگيري از سوزانده شدن گازهاي همراه در ميادين نفتي به حدود هشت ميليارد دلار منابع مالي نياز دارد.


گفتني است در همين راستا، هفته گذشته، نشست بررسي وضعيت فروش گازهاي همراه نفت در ميادين شركت ملي نفت ايران با حضور مسئولاني از مديريت برنامه ريزي تلفيقي اين شركت و نمايندگاني از بخش خصوصي برگزار شد.


در اين نشست، بند "١۵-٣" قانون بودجه سال جاري مورد بررسي قرار گرفت كه بر مبناي اين قانون به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط، درآمد حاصل از مزايده فروش گازهاي توليدي همراه نفت را از تمامي ميادين نفتي ايران كه هم اكنون سوزانده مي شود، بر مبناي قيمت پايه يك سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه شده تحويلي به صنايع، صرف طرح هاي حفاظت محيط زيست در شركت هاي تابعه كند.


منبع: پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران