نقشه

۱۳:٠۴ - سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲

انجام مطالعات فرازآوري مصنوعي در ميدان مشترك صالح امارات
چاپنسخه چاپیشركت بين المللي DNO حفاري چاه شماره ۸ ميدان صالح(Saleh-8) را در بخش دريايي راس الخيمه در كشور امارات به پايان رساند. اين چاه در عمق ۵۲۵٠ متري(١٧٠٧٦ فوت) حفاري شده و شامل ۳۲٧ متر(١٠٧۳ فوت) حفاري افقي در مخزن Thamama مي باشد. توليد اوليه ١۵ م ف م ر و ١٠٠٠ بشكه در روز ميعانات از اين چاه گزارش شده است.


انجام مطالعات فرازآوري مصنوعي در بخش نسبتا تخليه شده مخزن Wasia بالايي توسط شركت DNO و همچنين حفاري يك حلقه چاه اكتشافي در شرق ميدان صالح در سال آينده براي اين ميدان هدف گذاري شده است.


لازم به ذكر است كه شركت نروژي DNO در زمينه اكتشاف و توليد نفت و گاز در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا فعال مي باشد.


www.Offshore-mag.com :منبع