تزريق گاز

١٦:١۵ - شنبه ١٦ شهريور ۱۳۹۲
اجرای برنامه جامع ازدیاد برداشت در دستور کار شرکت ملی نفت؛

تزریق گاز جزو اولویت های برنامه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی است
چاپنسخه چاپی


مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: استفاده از روش های ازدیاد برداشت از جمله، تزریق گاز و آب با هدف نگهداری فشار و انرژی مخزن از اولویت های وزارت نفت برای صیانت از مخازن است.

عبدالمحمد دلپریش در گفت و گو با خبرنگار شانا تصریح کرد: اولویت دادن به تامین گاز مورد نیاز برای تزریق به میدان های نفتی با هدف افزایش بازیافت نهایی از برنامه های بلندمدت وزیر نفت است.

وی افزود: با توجه به خصوصیات مخزن، نوع سیالات مخزن و سیال تزریقی و شیوه قرار گرفتن چاه‌های تولیدی و تزریقی در میدان های نفتی از روش های مختلف ازدیاد برداشت استفاده می شود ولی هم اکنون تزریق گاز و آب از مهمترین روش های ازدیاد برداشت در مخازن نفت و گاز کشور است.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: برنامه جامع ازدیاد برداشت هم اکنون تهیه و به هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است و در این برنامه تعداد زیادی طرح و برنامه پیش بینی شده که به تدریج اجرایی می شود.

دلپریش تشکیل کنسرسیوم ازدیاد برداشت را یکی از اقدام های موفق وزارت نفت برای برداشت صیانتی از مخازن و افزایش تولید اعلام و تصریح کرد: کنسرسیوم ازدیاد برداشت از مخازن کشور با حضور روسای ٦ دانشگاه و مشارکت شرکت ملی نفت و وزارت نفت با هدف گسترده تر کردن تعاملات صنعت نفت و دانشگاه های کشور برای تامین نیازهای این صنعت در زمینه ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز و تهیه بسته های مرتبط با فناوری های ازدیاد برداشت در شرکت های تابعه نفت تشکیل شد.

به گفته دلپریش این کنسرسیوم یکی از مهمترین کنسرسیوم های علمی کشور است که شماری از دانشگاه ها، نهادهای علمی و پژوهشی، متخصصان شرکت ملی نفت ایران در آن عضو هستند و برنامه و اقدام های مهم و مفصلی در زمینه افزایش ضریب برداشت از میدان های نفت و گاز انجام داده اند.

بر پایه این گزارش، کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت به منظور عمل به ماده ١٣٠ قانون برنامه پنجم برای افزایش یک درصد ضریب برداشت از مخازن نفت و گاز کشور، خرداد ماه سال گذشته با حضور وزیران نفت و علوم آغاز به کار کرد.


برنامه تزریق روزانه ١٥٠ میلیون متر مکعب گاز به میدان های کشور

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که بر اساس برنامه پنجم توسعه ضریب بازیافت از میادین نفت و گاز کشور باید یک درصد افزایش یابد، افزود: بر اساس برنامه روزانه حدود ١٥٠ میلیون متر مکعب گاز باید به میدان های کشور تزریق شود، ولی امسال به توجه به شرایط، روزانه حدود ٩٠ میلیون متر مکعب گاز به میدان های کشور تزریق شد.

دلپریش از تولید روزانه حدود ٧٠٠ میلیون متر مکعب گاز غنی در کشور در سال جاری خبر داد و گفت: با تحقق برنامه تولید گاز در سال جاری، هیچ مشکلی برای تامین گاز مورد نیاز برای تزریق به میدان های نفت و گاز وجود ندارد.


صادرات روزانه ٢٦ میلیون متر مکعب گاز

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که روند تولید، مصرف، صادرات، واردات و تزریق گاز باید با هم هماهنگ باشد، افزود: امسال روزانه به صورت میانگین ٩ میلیون متر مکعب گاز به کشور وارد و روزانه ٢٦ میلیون متر مکعب گاز از کشور به مقصد کشورهای ترکیه و ارمنستان صادر شد.


منبع: شانا