طرح نظام‌مند نمودن ايجاد تا تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران

١٣:٣۸ - يكشنبه ١٧ شهريور ۱۳۹۲

تغيير عنوان هيات سه نفره شركت ملي نفت ايران به هيات بررسي فني شركت ملي نفت ايران


چاپنسخه چاپی


نسخه اول طرح نظام مند نمودن در پايان سال ١٣٩١ اصلاح و بازنگري شده است.

در نسخه دوم آن كه در سال ١٣٩۲ به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران رسيده است، عنوان هيات سه نفره به هيات بررسي فني شركت ملي نفت ايران تغيير نموده است.

هيات سه نفره متشكل از نمايندگان تام الاختيار مديريت هاي امور حقوقي و برنامه ريزي تلفيقي و حسب مورد نماينده چهار شركت تابعه توليدي خيلي بزرگ (شركت هاي ملي مناطق نفتخيز جوب، نفت مناطق مركزي ايران، نفت فلات قاره ايران و نفت و گاز پارس)، پروژه ها/ زيرپروژه هاي متوسط اين شركت ها، را تصويب مي نمايد.

محل تشكيل اين هيات، در مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران مي باشد.