مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران

١٣:٣۸ - شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۲
با هدف دستيابي به ظرفيت تثبيت شده روزانه ٤ ميليون بشكه نفت؛

عمليات اجرايي افزايش ظرفيت توليد نفت آغاز شد
چاپنسخه چاپی


مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران از دستيابي به برنامه افزايش توليد نفت در كوتاه ترين زمان ممكن خبر داد و گفت: عمليات اجرايي تحقق اين هدف با تعمير برخي چاه هاي توليدي در ميدان هاي نفتي آغاز شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، عبدالمحمد دلپريش تصريح كرد: با توجه به اولويت وزير نفت براي احياي ظرفيت توليد نفت خام كشور به ميزان سال ١٣٨٤ به عنوان قدم نخست، برنامه ريزي هاي توليد نفت، متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي، انجام شده است.

وي تصريح كرد: در كوتاه ترين زمان ممكن (سه تا چهار ماه آينده) مي توانيم به ظرفيت توليد نفت براساس برنامه مصوب سال ١٣٩٢، براي توليد روزانه حدود چهار ميليون بشكه، دست يابيم.

مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران گفت: توليد از ميدان هاي مختلف سراسر كشور در مناطق نفت خيز جنوب، اروندان و نفت مركزي هم اكنون در حال انجام است ولي توليد برخي از ميدان ها محدود شده بود كه براي دستيابي به افزايش ظرفيت توليد از اين ميدان ها نيز به ظرفيت مورد نياز برمي گردد.

دلپريش تصريح كرد: با توجه به ويژگي ميدان ها، برخي از آنها در صورتي كه كاهش توليد داشته باشند و مجددا بخواهند توليدي شوند نياز به اقدام هاي تعميراتي دارند كه تعداد اين ميدان ها بسيار كم است و معمولا بسته نمي شوند، زيرا در صورت بسته شدن، ستون نفت چاه سنگين مي شود و براي توليد مجدد با انجام عمليات مختلف، نفت موجود در چاه بايد سبك شود.

وي تصريح كرد: تعميرات اساسي تاسيسات بسياري از ميدان ها با توجه به كاهش توليد نفت انجام و هم اكنون بخش عمده اي تاسيسات تعمير شده است و آماده توليد هستند.


افزايش توليد زودهنگام نفت از ميدان هاي يادآوران و آزادگان شمالي در سال جاري

مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران با اشاره به برنامه درازمدت وزير نفت براي كسب جايگاه دوم توليد نفت در اوپك گفت: هم اكنون طرح توسعه و افزايش ظرفيت توليد از ميدان هاي نفتي و گازي در دست اجراست؛ از جمله ميدان هاي غرب كارون شامل، ميدان هاي آزادگان جنوبي و شمالي، يادآوران و آذر كه در يك تا دوسال آينده به طور كامل به بهره برداري مي رسد.

دلپريش با بيان اين كه هم اكنون روزانه ٧٠ هزار بشكه نفت از ميدان هاي آزادگان و يادآوران توليد مي شود، گفت: افزايش ميزان توليد نفت زودهنگام يادآوران و آزادگان شمالي امسال در برنامه شركت ملي نفت قرار دارد.

بر پايه اين گزارش، با توجه به اولويت افزايش ظرفيت توليد نفت در برنامه وزير نفت دولت يازدهم، وزير نفت در نخستين روز كاري خود، تهيه برنامه بازگشت به ظرفيت توليد سال ٨٤، پيگيري سوخت زمستاني، پيگيري افزايش صادرات و اطمينان از ادامه فروش نفت را در دستور كار قرار داد.

بنابراين گزارش، بيژن نامدار زنگنه؛ وزير نفت پيشتر با اشاره به احياي ظرفيت توليد نفت خام و گاز طبيعي، تصريح كرد: افزايش ظرفيت توليد نفت ايران منجر به افزايش قدرت چانه‌زني در مجامع بين‌المللي و اوپك خواهد شد و از اين رو بايد در كوتاه ترين زمان ظرفيت توليد نفت با استفاده از روش‌هاي صيانتي به بيش از چهار ميليون بشكه در روز افزايش يابد.


منبع: پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران