حمل و نقل

۹:٣۵ - شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲

انرژی مصرفی جهت حمل و نقل در شهرها، تا سال ۲٠۵٠ دو برابر خواهد شدچاپنسخه چاپیبر اساس گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی، خط مشی های بهبود کارایی انرژی در سیستم های حمل و نقل شهری، می تواند هزینه هایی را که صرف سوخت، وسایل حمل و نقل و زیرساخت های حمل و نقل تا سال 2050 خواهد شد را به میزان 70 تریلیون دلار کاهش دهد.

گزارش با عنوان "A Tale of Renewed Cities" که بیش از 30 شهر دنیا را به عنوان مثال بیان کرده است، نشان می دهد که چگونه می توان کارایی سیستم حمل و نقل شهری را افزایش داد و مدیریتی موفق در برنامه ریزی های شهری و پاسخگويي به تقاضاهای سفر داشت. سایر مزایا شامل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کیفیت زندگی خواهد بود.

در اين گزارش آمده است كه در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و از ترافیک و جاده های شلوغ رنج می برند که این هزینه ای بالغ بر صدها میلیارد دلار بابت از دست رفتن سوخت، زمان و کیفیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در بردارد.

مدیر اجرايي آژانس بین المللی انرژی، خانم ماریا واندر هوون در سخنرانی خود در رابطه با اين گزارش بیان می دارد:

"اگر جمعیت دنیا تا سال 2050، 70 درصد رشد داشته باشد، پیش بینی می شود انرژی مصرفی در سیستم های حمل و نقل شهری دو برابر گردد و در آن زمان حل مشکلات حمل و نقل بسیار هزینه بر و مشکل خواهد بود."

او همچنین تاکید می کند که اقدامات فوری برای بهبود کارایی سیستم های حمل و نقل شهری، نه تنها از جهت امنیت انرژی بلکه برای کاهش اثرات منفی آلودگی آب و هوا، آلودگی صوتی، مشکلات اقتصادی و ... ضروری است.

او اضافه می کند: "دولتمردان و دست اندرکاران تعیین خطی مشی بایستی فراتر از تکنولوژی های انحصاری فکر کنند و بایستی در اندیشه ساختن و بازسازی شهرها به نحوی باشند که بتوانند 3/6 میلیارد انسان را در سال 2050 در خود جای دهند."

در گزارش ارائه شده، 3 خطی مشی کلی بررسی شده است:

- جلوگیری از گسترش مسافرت ها

- توسعه روش های مسافرت کم هزینه‌تر و ایمن‌تر

- بهبود کارایی تکنولوژی و وسایل حمل و نقل و سوخت

این گزارش تاکید می کند در صورت اجرای سیاست های دقیق و موفق در بخش حمل و نقل شهری، تا سال 2050، بیش از 70 تریلیون دلار می توان صرفه جویی کرد.

در این گزارش 3 شهر بلگراد، سئول و نیویورک به عنوان شهرهای دارای سیستم بهبود یافته حمل و نقل معرفی شده اند.


http://iea.org :منبع