برگزاري جلسه ارائه سيستم Portfolio جهت آشنايي با آن

١۱:۲۴ - شنبه ٧ ارديبهشت ۱۳۹۲

جهت آشنايي با آن Portfolio برگزاري جلسه ارائه سيستم


چاپنسخه چاپی

در تاريخ ٣/۲/٩۲ جلسه‌اي با حضور مدير برنامه ريزي تلفيقي، معاون بررسي امكان سنجي اقتصادي و مالي طرحها، رئيس مركز اطلاعات مديريت و سامانه ها و مسئولين و كارشناساني از

مديريت برنامه ريزي تلفيقي و نيز معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت جهت ارائه سيستم Portfolio برگزار شد.

در اين جلسه كه در سالن اجتماعات مركزي سوم شركت ملي نفت ايران تشكيل گرديد ابتدا آقاي جبل عاملي رئيس مركز اطلاعات مديريت و سامانه ها ضمن اظهاراتي هدف از تشكيل جلسه را آشنايي با سيستم Portfolio ذكر كردند تا در آينده در صورت تصميم مسئولين اين سيستم راه اندازي و استفاده شود.

سپس آقاي بغزيان سيستم را ارائه نمودند و ضمن آن به سابقه تهيه و بومي سازي و آموزش آن سيستم اشاره كردند و نيز امكانات سيستم را توضيح دادند.

آقاي دل‌پريش مدير محترم برنامه ريزي تلفيقي و معاون ايشان آقاي گوهري تاكيد بر احياء اين سيستم و راه انداري و استفاده از اين سيستم در صنعت نفت داشتند و قرار شد اين موضوع پيگيري شود و در صورت لزوم جلساتي در اين رابطه با مسئولين مربوطه برگزار گردد.