جلسه فناوري بهينه‌سازي همزمان فرآيند در پژوهشگاه صنعت نفت

١۱:۲۴ - چهارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۲

برگزاري جلسه فناوري بهينه‌سازي همزمان فرآيند در پژوهشگاه صنعت نفت


چاپنسخه چاپی

با توجه به اينكه امروزه در فرآيندهاي صنعت نفت كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد،

توسعه فناوري بهينه‌سازي همزمان فرآيند (RTO: Real Time Optimization) مورد توجه قرار گرفته است. در اين فناوري، واحد صنعتي بصورت پيوسته ارزيابي و شرايط عملياتي فرآيند در بازه‌هاي زماني معين و متناوب محاسبه و بهينه مي‌گردند بطوريكه سودآوري اقتصادي فرآيند افزايش مي‌يابد. بازگشت سرمايه‌گذاري حاصل از اعمال فرآيند RTO بر روي فرآيندهاي صنعت نفت بين 6 تا يكسال گزارش گرديده است.

از جمله مزاياي اين فرآيند به افزايش توانايي سيستم در حذف اغتشاش، بهينه‌سازي عملياتي/ اقتصادي واحد و كاهش هزينه جاري، بيان انحراف عملكرد تجهيزات از مقادير مورد انتظار طراحي، تشخيص خودكار عيوب و محاسبه و گزارش ميزان مصرف مواد اوليه و توليد محصول در هر لحظه اشاره كرد.

جلسه هم‌انديشي فناوري بهينه‌سازي همزمان فرآيند در پژوهشگاه صنعت نفت كه فعاليت‌هاي گسترده‌اي در زمينه مدل‌سازي و كنترل فرآيندهاي مختلف صنعت نفت دارد و در حال پياده‌سازي فناوري بهينه‌سازي همزمان فرآيند بر روي فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي مي‌باشد، در تاريخ 2/2/1392 با حضور نمايندگان شركت‌هاي اصلي وزارت نفت در محل اين پژوهشگاه برگزار و ضمن ارايه توضيحات در خصوص دستاوردهاي پژوهشگاه صنعت نفت در اين خصوص و بازديد از پايلوت فناوري RTO، اين فرآيند مورد بحث و تحليل حاضرين در جلسه واقع شد.

لازم به ذكر است كه طراحي و اعمال تكنولوژي RTO در مجتمع‌هاي عملياتي صنايع پايين‌دست نفت از جمله فعاليت‌هاي جاري پژوهشگاه صنعت نفت در زمينه فناوري بهينه‌سازي همزمان فرآيند مي‌باشد.