نظام مند نمودن طرح ها

١۱:۲۴ - دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲

بررسي مطالعه جامع ميدان بينك – مخزن بنگستان در كميته مشاورين مديريت مخازن


چاپنسخه چاپی

بر اساس ابلاغيه مصوبه هيأت مديره محترم شركت ملي نفت، مطالعه جامع 27 مخزن شركت مناطق نفت‌خيز جنوب با هدف توصيف مشخصات، مدل‌سازي مخزن، پيش‌بيني سناريوهاي بهينه

توليد و بررسي پتانسيل توليد اين مخازن توسط كارشناسان شركت مناطق نفت‌خيز جنوب در حال انجام مي‌باشد كه تاكنون تعداد 8 مطالعه جامع مخزن به اتمام و در دستور كار كميته مشاورين مديريت مخازن قرار گرفته است.

در جلسه مورخ 28/1/92 كه با حضور معاون محترم منابع هيدروكربوري، اعضاء كميته مذكور و جمعي از كارشناسان معاونت منابع هيدروكربوري در سالن كنفرانس شماره 1 مركزي سوم برگزار گرديد، گزارش مطالعه جامع ميدان بينك - بنگستان به منظور افزايش توليد توسط كارشناسان محترم شركت مناطق نفت‌خيز جنوب ارايه گرديد.

ميدان بينك در 240 كيلومتري جنوب شرقي اهواز در كنار ساحل خليج‌فارس و در حدود 80 كيلومتري شمال‌غربي شهرستان بوشهر قرار دارد. اين ميدان در جنوب غربي ميدان بي‌بي حكيمه و كيلور كريم گلخاري واقع شده است.

ميدان بينك به ابعاد 5/23 در 5/12 كيلومتر يكي از ميادين نفتي كشور بوده كه در سال 1338 با حفاري چاه شماره 1 اكتشاف و وجود ذخاير نفت قابل ملاحظه‌اي در مخازن بنگستان و آسماري آن به ثبت رسيده است.

در مجموع با انجام اين مطالعه جامع توليد از اين ميدان از 25 هزار بشكه در روز به 30 هزار بشكه در روز قابل افزايش مي باشد.