مدیر مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایرانكریم زبیدی - مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران
مشخصات فردی
کریم زبیدی، متولد سال ١٣۴٣ در اهواز
 
مشخصات تحصیلی
- لیسانس مهندسی شیمی از دانشكده مهندسی نفت اهواز، سال ١٣٦٧
- فوق‌‌لیسانس مهندسی مخزن از دانشكده مهندسی نفت اهواز، سال ١٣٦٩
- دکترای مهندسی نفت از دانشگاه تهران
 
سوابق‌كاری در نفت
سمت‌های سازمانی
- مهندس١، مهندسی بهره‌برداری مناطق نفت‌خیز جنوب
- مهندس١، مهندسی فرآورش و گسترش مناطق نفت‌خیز جنوب
- مهندس‌ارشد، مهندسی فرآورش و گسترش مناطق نفت‌خیز جنوب
- سرپرست پروژه، پروژه‌های خاص مهندسی مخازن مناطق نفت‌خیز جنوب
- سرپرست گروه، اداره مطالعات مهندسی مخازن مناطق نفت‌خیز جنوب
- رییس اداره مطالعات مهندسی مخازن مناطق نفت‌خیز جنوب
- معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری(نفت‌و‌گاز) در مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی، از سال ۸٩ تا آذر ٩۵
- مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از آذر ٩۵ تاكنون
 
عضویت در هیات مدیره‌ها، كمیسیون و كمیته‌ها
- عضو كمیسیون دائمی پژوهشگاه صنعت‌نفت
- عضو كمیسیون دائمی دانشگاه صنعت‌نفت
- عضو هیات‌مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
- عضو هیات‌مدیره شرکت نفت خزر
- عضو اصلی هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران از آذر ٩۵ تاكنون
 
آدرس محل‌کار
تهران؛ خیابان طالقانی؛ ساختمان مرکزی قدیم وزارت نفت؛ طبقه چهاردهم؛ اتاق ١٤٢٣
تلفن: ٦١٦٢٤٠٧٠ - ٨٨٩٣٦١٢٥ - ٨٨٩٤٥٢٥١ دورنگار: ٨٨٩٤٥٢٠٢پست الکترونیک: zobeidi@nioc.ir
 
منوی اصلی