چگونگی شکل گیری کار آفرینی:

 • در جهان

  كارآفريني از سال ١٩٧٠ در آمريكا و در ساير كشورهاي پيشرفته نظير آلمان، ژاپن، انگلستان و ... تا ١٩٨٠ مورد توجه قرار گرفت. تا دهه ١٩٨٠، سه موج وسيع، موضوع كارآفريني را به جلو برده است:

  • موج اول: اين موج که از اواسط دهه ١٩٥٠ شروع شده است، شامل انفجار عمومي مطالعه و تحقيق در قالب انتشار كتاب‌هاي زندگي كارآفرينان و تاريخچه شركت‌هاي آنها، چگونگي ايجاد كسب و كار شخصي و شيوه‌هاي سريع پولدار شدن مي باشد.
  • موج دوم: اين موج كه شروع آن از دهه ١٩٦٠ بوده، شامل ارائه رشته‌هاي آموزش كارآفريني در حوزه‌هاي مهندسي و بازرگاني است كه در حال حاضر اين حوزه‌ها به ساير رشته‌ها نيز تسري يافته است.
  • موج سوم: شامل افزايش علاقمندي دولت ها به تحقيقات در زمينه كارآفريني و بنگاه‌هاي كوچك، تشويق رشد شركت‌هاي كوچك و انجام تحقيقات در خصوص نو آوري‌هاي صنعتي مي شود كه از اواخر دهه ١٩٧٠ آغاز شد.

 • در ایران

  مشكل بيكاري در كشور و پيش بيني حادتر شدن آن در دهه ١٣٨٠ موجب شد كه در زمان تدوين برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه كارآفريني در ايران مورد توجه قرار گيرد. از همان سال، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طرحي را با عنوان طرح توسعه كارآفريني يا طرح "كاراد" در دانشگاه‌هاي كشور اجرا كرده است. سپس، توسعه كارآفريني در سطح وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ‌جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و فلزات و نفت و همچنين مؤسسه جهاد دانشگاهي به دليل ارتباط با فعاليت‌هاي آنها، مطرح شد.

 • در شرکت ملی نفت ایران

  در آبان ١٣٨٤ همراه با ساير وزارتخانه‌ها در وزارت نفت دفتر كارآفريني ايجاد شد.
  در ابتدای سال ١٣٨٦ معاونت نظارت بر بهینه‌سازی مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها در مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي به عنوان نماينده تام الاختيار كارآفريني شركت ملي نفت ايران انتخاب شد و بدنبال آن هسته علمي كارآفريني در اين شركت شكل گرفت.كارآفريني

ژوزف شومپيتر پدر كارآفريني در سال ١٩٣٤ اعلام كرد كارآفريني نيروي محركه و موتور توسعه اقتصادي مي باشد. وي مشخصه كارآفرين را نوآوري مي داند و فرايند كارآفريني را تخريب خلاق مي نامد.
كارآفريني واژه اي است كه از كلمه فرانسوي ENTERERENEURSHIP گرفته شده است و در بردارنده معناي موفقيت است. به طور كلي كارآفريني از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئونات مختلف زندگي انسان حضور داشته و مبناي تمامي تحولات و پیشرفت‌هاي بشري بوده است.
سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله كارآفريني توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد است.


انواع كارآفريني

 • كارآفريني مستقل:

  فرآيندي است كه كارآفرين طي مي كند تا فعاليت كارآفرينانه را به طور مستقل به ثمر رساند. سه مشخصه كارآفرين مستقل؛ نياز به پيشرفت، علاقه به آزادي و استقلال و احتياج به رضايت شغلي است.

 • كارآفريني سازمانی:

  فرآيندي است كه كارآفرين طي مي كند تا فعاليت كارآفرينانه را در سازماني كه معمولاً سنتي و بوروكراتيك است به ثمر رساند.

 • سازمان های كارآفرين:

  فرآيندي است كه سازمان طي مي كند تا همه كاركنان بتوانند در نقش كارآفرين انجام وظيفه كنند و تمام فعاليت‌هاي كارآفرينانه فردي و گروهي به طور مستمر، سريع و راحت در سازمان مركزي يا شركت تحت پوشش خودمختار به ثمر رسند.


سازمان هاي كارآفرين

امروزه شرايط محيطي و قوائد بازي رقابت به حدي بي‌رحم، پيچيده، پويا و نامطمئن گرديده كه سازمان ها ديگر نمي‌توانند تنها با تغييرات روبنايي مثل تغيير روشها، سيستمها، ساختار، تكنولوژي و ... حيات و بقاي بلند مدت خود را تضمين كنند. سيستم پيشنهادات نمي تواند افراد را خلاق كند، نمي تواند قالب هاي ذهني غلط آنان را مورد شناسايي قرار داده و اصلاح كند. كار گروهي افرادي كه مدل هاي ذهني غلط و توسعه نيافته دارند در حقيقت كارگروهي نيست بلكه گروه كاري است. لذا سازمان هاي امروزي بايد انقلابي در اذهان مديران و كاركنان خود بوجود آورند تا اساسا مفهوم سازمان ،كار، كيفيت، رقبا، سود و... در نظر آنها دگرگون شود. از اينرو مديريت مدل هاي ذهني (Mindsets Management) مطرح و مورد توجه قرار گرفته طوريكه وظيفه اصلي مدير را شناسايي و اصلاح مدل هاي ذهني غلط كاركنان دانسته. بدين ترتيب نه تنها نقش سنتي مدير، كارآمدي خود را از دست مي‌دهد بلكه در چنين شرايطي عده‌اي به اثربخشي اصول مديريت به ديده شك مي‌نگرند. در واقع مي‌توان اذعان داشت كه امروزه سازمان ها به كارآفرينان مدير احتياج دارند نه مديران لايق و خوب يا حتي مديران كارآفرين. امروزه سازمان ها نمي توانند با تعداد اندكي افراد خلاق و كارآفرين و يا اجراي چند طرح كارآفرينانه بر رقباي كوچك ،چابك، منعطف، نوآور، فرصت‌گرا و كم هزينه فايق آيند. آنها بايد شرايطي را فراهم كنند تا همه كاركنان روحيه كارآفريني پيدا كرده و بتوانند به راحتي، مستمر و بطور فردي يا گروهي فعاليت هاي كارآفرينانه خود رابه اجرا درآورند.
سازمان كارآفرين (entrepreneurial organization) سازماني است كه توجه خود را به رشد و اجراي استراتژي تهاجمي معطوف مي نمايد, نه اينكه فقط نيروي خود را صرف بقا و تثبيت موضع در بازار كند. چنين سازماني با اجراي ٤ استراتژي تهاجمي اصلي مي تواند مسير رشد را بپيمايد :

-  گسترش بازار كنوني براي محصولات كنوني
-  شناسايي بازار جديد براي محصولات كنوني
-  ارائه محصولات جديد و متنوع
-  خريداري سازمانهاي كوچكتر

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧   شماره صفحه:   

دوره هاي آموزشي

الف) دوره آموزشي مربي كارآفريني :

دوره آموزشي مربي كارآفريني با هدف تربيت مربي كارآفريني در سطح صنعت نفت از تاريخ ١٤/٨/٨٨ الي ٢٩/١١/٨٨
توسط اداره كل تحول اداري و كارآفريني وزارت نفت با همكاري دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران برگزار گرديد. اسامي -
دانش آموختگان اين دوره در سطح شركت ملي نفت ايران به شرح ذيل مي باشند:

 • ١. آقاي فرهاد چنگيزي؛ رئيس امور بهره وري شركت ملي نفت ايران
 • ۲. آقاي علي غراياق زندي؛ رئيس بررسي سيستم ها و روش هاي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
 • ٣. آقاي سيد وحيد ريحاني نيا؛ كارشناس ارشد برنامه ريزي شركت بهينه سازي مصرف سوخت
 • ۴. آقاي محمد رضا بحراني پور؛ كارشناس ارشد مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز
 • ۵. آقاي منصور حق وردي؛ كارشناس فرايند شركت نفت و گاز پارس


ب) دوره آموزشي كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار :

دوره آموزشي كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار توسط اداره كل تحول اداري و كارآفريني وزارت نفت با همكاري موسسه
"فرهنگ مديران فردا" و تحت نظارت وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ ١٧/٥/٨٨ الي ٧/٨/٨٨ براي سه گروه مجزاي كاركنان، -
همسران و فرزندان طراحي، اجرا و به اتمام رسيد. اسامي دانش آموختگان اين دوره:رديف نام و نام خانوادگي محل خدمت كارمند
١ زهرا گلدار مديريت امور مالي
٢ علي رضايي مديريت امور مالي
٣ مرتضي جهاني نيك مديريت امور مالي
٤ بهناز سعيدي مديريت توسعه منابع انساني
٥ پروانه فهيمي مديريت توسعه منابع انساني
٦ عليرضا كرم آشتياني مديريت توسعه منابع انساني
٧ محمدرضا كاردر مديريت توسعه منابع انساني
٨ زهرا بنا صادق مديريت توسعه منابع انساني
٩ رضا انفرادي اصل مديريت توسعه منابع انساني
١٠ سيد كبري قاسمي‌نژاد مديريت توسعه منابع انساني
١١ مليحه الهياري دوين شركت پايانه‌هاي نفتي ايران
١٢ منصوره عقيقي شركت مهندسي و توسعه نفت
١٣ عبدالوحيد سعيدي مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز
١٤ اسماعيل رادگهر طرح كمك به عمران مناطق نفتخيز
١٥ رقيه نوري مديريت فنآوري اطلاعات و ارتباطات
١٦ ايرج پام سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
١٧ مسعود پرگال سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
١٨ رضا قلي‌دوست محمديان شركت نفت مناطق مركزي ايران
١٩ حسين صدري سيگارودي شركت ملي صادرات گاز
٢٠ حميد رضا ولايتي شركت ملي صادرات گاز
٢١ محمد تبريزي شركت ملي صادرات گاز
٢٢ محسن داوود آبادي شركت ملي صادرات گاز
٢٣ آزيتا منوري شركت ملي صادرات گاز
٢٤ عليرضا بيات شركت ملي صادرات گاز
٢٥ سودابه كلبادي نژاد مديريت برنامه ريزي تلفيقي
٢٦ فرشته علي مازندراني مديريت برنامه ريزي تلفيقي

رديف نام و نام خانوادگي محل خدمت كارمند
١ سرور قزلباشيان مديريت اكتشاف
٢ پگاه كشوري مديريت اكتشاف
٣ مهتاب شيدا مديريت اكتشاف
٤ مهناز انصاري مديريت اكتشاف
٥ پروين كريمي مديريت اكتشاف
٦ سرور قزلباش مديريت اكتشاف
٧ ملك كتايون مجاب سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
٨ رباب‌ علي‌پور شركت نفت مناطق مركزي ايران
٩ شهلا يوسف نياز مديريت توسعه منابع انساني
١٠ ميترا بابوسي مديريت توسعه منابع انساني
١١ مهرانه تيراندازي مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز
١٢ مريم اميني مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز
١٣ فردوس قريشي مديريت امور مالي
١٤ زهرا ميرسيار مديريت توسعه منابع انساني
١٥ مريم كبيري مديريت برنامه ريزي تلفيقي

رديف نام و نام خانوادگي محل خدمت كارمند
١ سميرا شفيعي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
٢ سميرا الياسي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
٣ اشرف صلواتي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
٤ پگاه‌سادات ميررحيم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
٥ فاطمه سخايي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
٦ پژمان پروانه‌پور شركت نفت فلات قاره
٧ سارا شوشتري شركت نفت مناطق مركزي ايران
٨ ايمان دوست محمديان شركت نفت مناطق مركزي ايران
٩ نرگس اظهر شركت مهندسي و توسعه نفت
١٠ ميثم اله بخشي شركت مهندسي و توسعه نفت
١١ بهاره شيدا مديريت اكتشاف
١٢ آزاده علامي قوام آباد مديريت اكتشاف
١٣ سهيل علي‌اكبري مديريت اكتشاف
١٤ محمدحسن كاشفي مديريت اكتشاف
١٥ احسان پاك‌نژاد مديريت اكتشاف
١٦ ساناز زارع تيموري مديريت اكتشاف
١٧ تهمينه باغباني مديريت اكتشاف
١٨ مريم عسكريان توسعه منابع انساني
١٩ رضا حاجي‌صفرعلي معمار توسعه منابع انساني
٢٠ ميثم‌اله بخشي توسعه منابع انساني
٢١ الهام جهاني نيك توسعه منابع انساني
٢٢ آرش سيدين مديريت فن آوري اطلاعات و ارتباطات
٢٣ مريم‌السادات ميرزاعلي شيخ رضايي مديريت امور مالي
٢٤ محمد امين زندي شركت ملي صادرات گاز
٢٥ رومينا وداد قوامي شركت ملي صادرات گاز
٢٦ احسان هوشمند شركت ملي صادرات گاز
٢٧ علي دهقان نصر آباد شركت ملي صادرات گاز
٢٨ علي نوروزي فرهنگي مديريت برنامه ريزي تلفيقي

سمينارها و نمايشگاه‌ها

برگزاري اولين همايش كارآفريني در شركت ملي نفت ايران

اولين همايش كارآفريني در شركت ملي نفت ايران

در ادامه حضور مستمر در جلسات كارآفريني، معاونت نظارت بر مصرف انرژي و ارزشيابي
طرح‌ها اقدام به برگزاري اولين همايش كارآفريني در شركت ملي نفت ايران در مورخه -
١٢/١٠/٨٦ در مجتمع ورزشي و آموزشي شماره يك تهران با حضور نمايندگان تام الاختيار
شركت‌ها/سازمان‌ها و مديريت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران، مدير كل محترم كار -
آفريني و اشتغال وزارت نفت، معاون محترم توسعه منابع انساني و پژوهش وزارت نفت
و مدير كل محترم توسعه كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي نمود.

گزارش تصويري اولين همايش كارآفريني در شركت ملي نفت ايران

شركت در نمايشگاه فرصت‌هاي سرمايه گذاري - كيش

نمايشگاه فرصتهاي سرمايه گذاري - كيش

پيرو پيشنهاد مدير كل محترم كارآفريني و اشتغال وزارت نفت، معاونت نظارت بر مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها بعنوان نمايندگي از طرف شركت ملي نفت ايران به همراه شركت‌هاي ملي حفاري ايران و پشتيباني كالاي نفت در نمايشگاه فرصت‌هاي سرمايه گذاري كه از تاريخ ١٨/١٠/٨٦ لغايت ٢١/١٠/٨٦ در جزيره كيش برگزار شد، جهت ارائه فرصت‌هاي موجود براي سرمايه گذاري در پروژه‌ها و طرح‌هاي شركت ملي نفت ايران حضور فعالانه‌اي داشت.

گزارش تصويري نمايشگاه فرصتهاي سرمايه گذاري - كيش

شركت در اولين و دومين همايش كارآفريني در صنعت نفت

دومين همايش كارآفريني در صنعت نفت

در ارديبهشت ٨٦ اولين همايش كارآفريني در صنعت نفت توسط اداره كل كارآفريني به
منظور گسترش مفهوم كارآفريني در صنعت نفت برگزار شد. نماينده تام الاختيار كار -
آفريني شركت ملي نفت ايران با ايراد سخنراني در اين همايش حضور موثري داشت.
در ارديبشت ٨٧ دومين همايش كارآفريني با هدف اينكه اين همايش جنبه عملي بيشتر
داشته باشد و كارآفرينان و سرمايه گذاران با طرح دغدغه‌ها و مشكلات خود تعامل -
بيشتري برقرار نمايند، برگزار شد كه در اين همايش نيز معاونت نظارت بر مصرف انرژي
و ارزشيابي طرح‌ها با ايراد سخنراني شركت نمودند.

گزارش تصويري دومين همايش كارآفريني در صنعت نفت

تدوين سند توسعه كارآفريني در سال ۸٦

از آنجائيكه تحقق اهداف سازماني توسعه كارآفريني مستلزم برنامه ريزي است و تفكر راهبردي بر توان پيش بيني آينده و
شناخت پويايي محيط و حضور اثر بخش سازمان براي كسب موفقيت در طي زمان دلالت دارد، وزارت نفت اقدام به جمع آوري -
اطلاعات به منظور تدوين سند توسعه كارآفريني نموده است. در اين راستا شركت ملي نفت ايران تا كنون در دو مرحله اقدام به
جمع آوري اطلاعات نموده است:

مرحله اول :

 • ١. جمع آوري اسناد توسعه شركت مربوطه(مدارك استراتژي شركت‌ها).
 • ۲. جمع آوري و احصاء توسعه كارآفريني در حوزه شركت مربوطه.
 • ٣. تشريح نقش مديريت آن سازمان در زنجيره ارزش نفت.
 • ۴. شناسايي موقعيت فعلي و آمادگي سازماني موجود در زمينه توسعه كارآفريني.
 • ۵. ارائه تجزيه و تحليل در خصوص نوع تغييرات در شركت‌ها.

مرحله دوم :

- وضعيت زيرساخت‌ها در شركت ملي نفت ايران چگونه است؟
 • ١. آيا در برنامه‌هاي كلان تغيير و تحول در توليد ارزش جديد ديده شده است؟
 • ۲. آيا زير ساختارها، آماده سازي و يا هر گونه امكانات جديدي در برنامه ديده شده است؟
 • ٣. مبناي تغيير و تحول در شركت/سازمان شما بر روي چه حوزه‌هايي وجود دارد؟
 • ۴. آيا ارتباطي بين سازمان/شركت شما با خصوصي سازي، جلب مشاركت و واگذاري فعاليت‌هاي درآمد زا وجود دارد؟ چگونه؟
- آيا در شركت شما فرآيند نوآوري وجود دارد؟
 • ١. آيا در چشم انداز نفت براي بيست سال آينده، نوآوري جايگاهي دارد؟
 • ۲. آيا در استراتژي توسعه چشم انداز در قالب برنامه پنج ساله چهارم تحولات نوآورانه ديده شده است؟ توضيح دهيد
 • ٣. آيا نوآوري در شركت شما نياز به همكاري گروهي و يا تيمي دارد؟ در صورت بلي چه فرآيندي براي توسعه نوآوري‌ها در نظام كاري شما وجود دارد؟
 • ۴. بخش خصوصي به چه ميزان در تكميل زنجيره نوآوري در شركت شما نقش دارد؟(عمدتاً بخش خصوصي داخل كشور
 • ۵. شركت شما و يا به طور كلي وزارت نفت داراي سند نوآوري مي‌باشد؟
- در برنامه پنج سال آينده (برنامه چهارم) و همچنين در برنامه چشم انداز ٢٠ ساله، در ارتباط با نقش بخش خصوصي و ميزان كاهش تصدي‌گري وزارت نفت و شركت شما چه تصميماتي اتخاذ شده است؟(مكتوب و يا در حال برنامه ريزي)
 • ١. توسعه توانمندي ها و قابليت هاي فني- تكنولوژيكي
 • ۲. جذب سرمايه گذاري مخاطره آميز
 • ٣. مشاركت داري شركت‌هاي ايراني در بخش خصوصي
 • ۴. برون سپاري فعاليت‌ها
 • ۵. تشخيص گروه‌هاي كاري
- پاسخ شركت ها
 • ١. شركت پايانه هاي نفتي ايران
 • ۲. شركت حفاري شمال
 • ٣. مديريت پژوهش و فناوري
 • ۴. شركت ملي صادرات گاز ايران
 • ۵. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
 • ٦. مديريت اكتشاف
 • ٧. شركت مهندسي و توسعه نفت
 • ۸. شركت نفت مناطق مركزي ايران

مهارت هاي موردنياز كار در سطح شركت ملي نفت ايران از سال ۸٦ تا ٩٠

رديف شركت/مديريت دكترا كارشناسي
ارشد
كارشناسي تكنسين كارگر ماهر
و درجه ١
كارگر نيمه ماهر كارگر ساده مجموع
١ موسسه مطالعات بين المللي انرژي   ٣ ٥         ٨
٢ پژوهشگاه صنعت نفت ٤٦ ٣٤ ٣٥ ٢٧       ١٤٢
٣ شركت نفت فلات قاره ايران   ٣٠ ٩٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ١٥٠ ١٠٧٠
٤ شركت پايانه هاي نفتي ايران   ٩٧ ٤٦١ ٣٢٣ ٨٩٢ ٨٨٠ ١٢٣٢ ٣٨٧٥
٥ شركت مهندسي و توسعه نفت ١٤ ٢٩ ٥٤ ٢٣ ٣٢ ٤٠ ٤٠ ٢٣٢
٦ طرح كمك به عمران مناطق نفتخيز   ١ ٣٥         ٣٦
٧ مديريت پژوهش و فناوري ٧ ٩   ٣       ١٩
٨ سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ١٤١ ٢ ١٢١ ٣٤ ١٠٦ ٥٨ ٨٤ ٥٤٦
٩ شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ٠ ٤ ١٢ ٥٥ ٤١٧ ٢٥٧ ٢٧٢٣ ٣٤٦٨
١٠ شركت نفت مناطق مركزي ايران ٥ ٦٥ ٣٤٢ ١٢٥ ٢٩٠ ٣٣٠ ١٠٠ ١٢٥٧
١١ مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست ٤ ٢٠ ٦ ٥       ٣٥
جمع كل ٢١٧ ٢٨٤ ١١٦١ ٨٤٥ ٢٠٣٧ ١٨١٥ ٤٣٢٩ ١٠٦٨٨

آمار نيروي انساني شاغل در طرح هاي پيمانكاري شركت ملي نفت ايران از سال ۸٦ تا ٩٠

رديف شركت آمار نيروهاي پيمانكاري مهارت هاي مورد نياز كار
١ شركت ملي نفت ايران جمع كل ٥٠٠٠٠٠ جمع كل ١١٠٠٠
٢ شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب ١٦٥٠٠ ٣٤٦٨
٣ شركت نفت فلات قاره ايران ٣٧٠ ١٠٧٠
٤ شركت نفت مناطق مركزي ايران ٥٥٨١ ١٢٥٧
٥ شركت مهندسي و توسعه نفت ١٥٧٩ ٢٣٢
٦ شركت نفت وگاز پارس    
٧ شركت ملي حفاري ايران ٧٩٨٦  
٨ شركت نفت و گاز اروندان    
٩ شركت نفت خزر ١٣٠٠  
١٠ شركت حفاري شمال ١٥٨  
١١ پايانه‌هاي نفتي ايران ٢٥٥٥ ٣٨٧٥
١٢ شركت ملي صادرات گاز ايران ١٦٦ ١٣
١٣ سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ١٢١٢  
١٤ سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ٤٨١٤ ٥٤٦
١٥ مديريت اكتشاف ٢٨١٥  
١٦ مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز    
١٧ مديريت پژوهش و فناوري ٥٤٩ ١٩
١٨ مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE)   ٣٥
١٩ پژوهشگاه صنعت نفت ٤٣٢ ١٤٢
٢٠ دانشگاه صنعت نفت ٥٣٣  
٢١ شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت ٨١  
٢٢ موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي   ٨
٢٣ شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران ٢٦٩  

نمايندگان و كارشناسان كارآفريني معرفي شده در سال ۸٦

رديف نام خانوادگي و نام شركت سمت كارشناسان
١ اسدي عبدالرضا شركت ملي نفت ايران معاون نظارت بر مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها كلبادي نژاد
٢ دهقاني شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب رئيس بهبود روابط كار و امور اجتماعي حبيب زاده
٣ يوسف لاوي كاظم شركت نفت فلات قاره ايران رئيس برنامه‌ريزي و كنترل پروژه  
٤ فرشاد فريبرز شركت نفت مناطق مركزي ايران مدير امور اداري  
٥ اظهر محمد حسين شركت مهندسي و توسعه نفت كارشناس برنامه‌ريزي موسوي
٦ توحيدي گلاره شركت نفت و گاز پارس رئيس امور مالي قراردادها  
٧ والي محمد علي شركت ملي حفاري ايران    
٨ قاسمي نژاد عليرضا شركت نفت و گاز اروندان رئيس برنامه‌ريزي و كنترل طرح واحدي
٩ احمدي پايانه‌هاي نفتي ايران   غني، بهرامي
١٠ كشاورز سعيد شركت ملي صادرات گاز ايران مسؤول رسيدگي جذب نيروي انساني  
١١ حياتي عبدالمجيد سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس رئيس امور اشتغال  
١٢ پام ايرج سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مسوول سيستم‌ها و روشها شريفي
١٣ كاشاني نسب مديريت اكتشاف رئيس امور اداري  
١٤ قاضي‌نژاد مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز مسؤول امور اداري بحراني‌پور
١٥ قزويني مديريت پژوهش و فناوري رئيس فناوري و سياست‌گذاري قلياقي‌زاده
١٦ مستعان مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE) رئيس برنامه‌ريزي آموزشي و ارزيابي عملكرد  
١٧ مهدي افخمي پژوهشگاه صنعت نفت    
١٨ عليزاده عطار دانشگاه صنعت نفت    
١٩ نوروزي اصفهاني محمد شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت مدير برنامه‌ريزي و سيستم‌ها  
٢٠ تهرانچي محمدتقي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي كارشناس منابع انساني و حمايت از ساخت داخلي  
٢١ جعفري علي‌محمدي شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران مدير مهندسي و حمايت از ساخت داخلي  
٢٢ ديانت محمد مديريت توسعه منابع انساني معاون مدير در امور اداري  

خلاصه فعاليت هاي كارآفريني

معاونت نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها با پيشنهاد مدير برنامه ريزي تلفيقي و تاييد وزير
وقت نفت به عنوان نماينده تام الاختيار كارآفريني شركت ملي نفت ايران از سال ١٣۸٦ تاكنون فعاليت نموده است.

سال ۸٦ :

 • ١. جمع آوري آمار نيروي انساني شاغل در طرح هاي پيمانكاري صنعت نفت و گزارش آن به اداره كل تحول اداري و كارآفريني وزارت نفت.
 • ۲. جمع آوري و شناسايي مهارت هاي مورد نياز كار و گزارش آن به اداره كل تحول اداري و كارآفريني وزارت نفت به منظور ارتباط موثر بين دانشگاه و صنعت.
 • ٣. شركت و همكاري در اولين همايش كارآفريني در صنعت نفت در محل دوازدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي به منظور گسترش مفهوم كار آفريني در صنعت نفت
 • ۴. شركت در نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در جزيره كيش جهت ارائه فرصت هاي موجود براي سرمايه گذاري در طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي شركت ملي نفت ايران.
 • ۵. شركت در يازدهمين كنگره بين المللي كارآفرينان مسلمان در ابوظبي با هدف معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت ملي نفت ايران و آشنايي با فعاليتهاي كارآفرينان در كشورهاي اسلامي.
 • ٦. برگزاري همايش كارآفريني در سطح شركت ملي نفت ايران در مجتمع ورزشي و آموزشي شماره يك صنعت نفت تهران با حضور مدير كل محترم توسعه كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي، معاون محترم توسعه منابع انساني و پژوهش وزارت نفت، مدير كل محترم تحول اداري و كارآفريني وزارت نفت و نمايندگان تام الاختيار شركتها/سازمان ها و مديريت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران

سال ۸٧ :

 • ١. جمع آوري آمار نيروي انساني شاغل در طرح هاي پيمانكاري صنعت نفت.
 • ۲. جمع آوري و شناسايي مهارت هاي مورد نياز كار.
 • ٣. شركت در دومين همايش كارآفريني در صنعت نفت در محل سيزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي به منظور تعامل بيشتر و طرح دغدغه ها و مشكلات سرمايه گذاران.

سال ۸۸ :

 • ١. جمع آوري آمار نيروي انساني شاغل در طرح هاي پيمانكاري صنعت نفت.
 • ۲. شركت و همكاري در برگزاري دوره آموزشي مربي كارآفريني با هدف تربيت مربي كارآفريني در سطح صنعت نفت با همكاري دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران.
 • ٣. شركت و همكاري در برگزاري دوره آموزشي كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار با همكاري موسسه مديران فردا.
 • ۴. همكاري در تدوين سند راهبردي توسعه كارآفريني وزارت نفت به منظور ايجاد چارچوب فعاليت هاي كارآفريني در صنعت نفت در سالهاي ١٣۸٧ الي ١٣٩٧.(اين سند چشم انداز، ماموريت، اهداف كلان، راهبردها و برنامه هاي اجرايي و همچنين ساختار مديريت كلان توسعه كارآفريني را در صنعت نفت دربر مي گيرد.)

سال ۸٩ :

 • ١. جمع آوري آمار نيروي انساني شاغل در طرح هاي پيمانكاري صنعت نفت
 • ۲. ايجاد پورتال اينترني كارآفريني در شركت ملي نفت ايران در سايت شركت ملي نفت ايران.
 • ٣. شناسايي و معرفي كارآفرينان برتر به اداره كل تحول اداري و كارآفريني وزارت نفت.
 • ۴. اطلاع رساني از طريق مكاتبه و همچنين درج در پورتال اينترنتي كارآفريني در خصوص هشتمين همايش و جشنواره ملي نظام پيشنهادات.
 • ۵. معرفي شركت هاي توليد كننده داخلي به شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران به منظور حمايت از كارآفرينان و توليد كنندگان داخلي.

سال ٩٠ :

 • ١. معرفي شركتهاي توليد كننده داخلي به شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران.
 • ۲. همكاري با اداره كل تحول اداري و كارآفريني وزارت نفت و پيگيري كارهاي ارجاعي از طرف اين اداره كل.

سال ٩١ :

 • ١. معرفي شركت هاي توليد كننده داخلي به شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران.
 • ۲. ايجاد پورتال اينترنتي كارآفريني شركت ملي نفت ايران در سايت مديريت برنامه ريزي تلفيقي.
 • ٣. اطلاع رساني در خصوص همايش هاي مرتبط با كارآفريني به شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران
 • ۴. همكاري با اداره كل تحول اداري و كارآفريني وزارت نفت و پيگيري كارهاي ارجاعي از طرف اين اداره كل. 
منوی اصلی