افزایش تنوع در سبد مصرف انرژی كشور با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی

١۵:۲٧ - شنبه ۴ اسفند ۱۳۹٧
رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه؛

افزایش تنوع در سبد مصرف انرژی كشور با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت افتتاح فازهای باقیمانده پارس جنوبی گفت: بهره برداری از این فازها، از یک سو در مسیر تحقق توسعه کامل میدان مشترک گازی و دفاع از منافع ملی است و از سوی دیگر موجب افزایش ظرفیت تولید گاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف انرژی کشور می شود.

احمد کفاشی در رأس هیأتی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور و با همراهی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از طرح های درحال توسعه فازهای ١٣ و ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی بازدید کرد.

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه از هر فاز پارس جنوبی روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز ، ٤٠ هزار بشکه میعانات گازی و دیگر فراورده های جانبی شامل اتان و گاز مایع تولید می شود، گفت: گاز نقش مهمی در رونق اقتصاد کشور دارد و اگر نسبت به توسعه فازهای پارس جنوبی اقدام نمی شد، برای تامین انرژی کشور باید از نفت استفاده می کردیم، درحالی که امروز، با بهره گیری و استفاده از روش های اقتصادی جایگزین در مصرف انرژی ، گاز وارد چرخه مصرف شده و جایگزین فراورده های نفتی می شود.

وی به نقش پارس جنوبی در توسعه سایر بخش های اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: گاز محور توسعه است و هرچه میادین گازی بیشتر توسعه پیدا کنند، اقتصادی توسعه یافته خواهیم داشت.

کفاشی درباره نقش سازمان برنامه و بودجه در پیشبرد طرح های توسعه ای از جمله میدان پارس جنوبی گفت: باتوجه به اهمیت توسعه میدان های مشترک، این سازمان در راستای نقش نظارتی و توسعه ای خود، ضمن اخذ مصوبات شورای اقتصاد، پیگیر اجرای این طرح ها بوده و نسبت به جذب منابع مالی مورد نیاز از محل منابع مختلف و توسعه این طرح ها اقدام کرده است.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران