بررسی اقدام‌های زاگرس جنوبی در حوزه مدیریت یکپارچه خطوط لوله

١۲:۵۸ - سه شنبه ١۹ آذر ۱۳۹۸

بررسی اقدام‌های زاگرس جنوبی در حوزه مدیریت یکپارچه خطوط لوله
در راستای مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت، اقدامات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در زمینه مدیریت یکپارچه خطوط لوله با حضور نماینده اداره کل مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت در شیراز بررسی شد.

رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی از بررسی فعالیت های کلیدی این شرکت در حوزه مدیریت یکپارچه خطوط لوله به عنوان یکی از مهمترین دارایی های فیزیکی صنعت نفت خبر داد و گفت: تهیه دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری، استقرار مدیریت جامع خوردگی، اجرای دستورالعمل ارزیابی ریسک، شناسایی و پایش نقاط حادثه خیز، پیاده سازی بانک اطلاعاتی خطوط لوله و برگزاری دوره های آموزشی از جمله مهمترین مواردی بوده که مورد بررسی قرار گرفته است.

محسن شادمانی افزود: بهینه سازی منابع مالی تعمیر و نگهداری خطوط لوله، اهمیت و نقش مدیریت سرمایه های فیزیکی در کاهش هزینه های پنهان سازمان نیز از دیگر مواردی است که در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بزرگترین شرکت بهره‌بردار نفت و گاز تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که با مرکزیت شیراز، پنج منطقه عملیاتی آغار و دالان، نار و کنگان، پارسیان، سروستان و سعادت‌آباد و سرخون و گشوی جنوبی را در سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان راهبری می کند.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران