تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه شرکت مارون

١۴:۵٩ - دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۹۸

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه شرکت مارون
آیین اختتامیه ممیزی مراقبتی دوم سیستم مدیریت یکپارچه شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار و گواهینامه های ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵، ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و OHSAS:۲۰۰۷ این شرکت برای یکسال دیگر تمدید شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون بر لزوم درس آموزی و تلاش به منظور بهبود برخی رویه های عملیاتی و اداری سازمان تاکید کرد و گفت: سیستم مدیریت یکپارچه توسط سازمان به کارگرفته می شود تا امور فرآیندی خود را در هر دو بخش عملیات و ستاد راهبری کرده و اهداف خود و ذینفعانش را محقق سازد.

حمید کاویان با اشاره به اینکه برخلاف گذشته، وجود این سیستم برای کارکنان سازمان کاملا مشهود شده، افزود: استقرار این سیستم، سازمان را در تدوین چشم انداز، خطی مشی ها، راهبردها و اهداف خرد و کلان یاری رسانده و دید مدیریتی را گسترده تر کرده است.

سرممیز تیم ممیزی، به روزرسانی سیستم های مدیریتی، مسئولیت پذیری، تبحر در پاسخگویی، داشتن دانش فنی سطح بالا، کسب دستاوردهای بزرگ و تاثیرگذار در عرصه زیست محیطی و سرعت عمل در بهبود موارد قابل بهبود را از نقاط قوت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برشمرد و گفت: ممیزی های داخلی که توسط کارگروه های متشکل از کارکنان خود شرکت انجام شده است نیز بسیار دقیق، روزآمد و اثربخش ارزیابی می شود.

گفتنی است این ممیزی مراقبتی با هدف ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای طی ۲ روز، (پنجم و ششم بهمن ماه) از سوی نماینده شرکت آلمانی انجام شد.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران