رئیس دانشگاه صنعت نفت منصوب شد

۱۱:۲۹ - دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹٧
با حکم وزیر نفت؛

رئیس دانشگاه صنعت نفت منصوب شدوزیر نفت در حکمی، کریم سلحشور را به ریاست دانشگاه صنعت نفت منصوب کرد.


در حکم بیژن زنگنه آمده است:


«با عنایت به مراتب علمی، تعهد و تجربیات جنابعالی و با توجه به موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم به عنوان رئیس دانشگاه صنعت نفت منصوب می شوید.


ارتقای مستمر کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی، برگزاری دوره های حرفه ای، ارتباط نزدیک دانشگاه با صنعت نفت، مراعات سیاست ها و اولویت های وزارت نفت و بالاخره قرارگیری در تراز علمی دانشگاه های معتبر کشور، از جمله انتظارات از جنابعالی است.


امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از ظرفیت های اعضای هیئت علمی آن دانشگاه و مدیران و متخصصان صنعت نفت، در انجام ماموریت های محوله موفق و موید باشید.»


پیش از این، سلحشور با حفظ سمت معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت، سرپرستی دانشگاه صنعت نفت را عهده دار شده بود.


منبع: شانا