سپهر سپهری: رعایت استانداردها، اولویت ملی حفاری است

١۵:۲٧ - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹٧
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران؛

رعایت استانداردها، اولویت ملی حفاری استمدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: رعایت دستورالعمل های استاندارد همسو با پایش دقیق نحوه اجرای آن به منظور اصلاح، بروز رسانی و انطباق با شرایط داخلی و خارجی سازمان در شمار مهم ترین اولویت های این شرکت است.

سپهر سپهری در تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینه توجه و کاربست استانداردها در این شرکت بزرگ صنعتی گفت: در این راستا در چند سال گذشته، کمیته ای تحت عنوان استاندارد سازی شکل گرفته که فعالیت آن روی موارد مرتبط با لحاظ نمودن استانداردها و تطبیق آن با ماهیت کاری شرکت تمرکز دارد.

وی اظهار کرد: اهتمام ویژه به ضوابط و دستورالعمل های استاندارد در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات و گرفتن سهم قابل توجه از بازار هدف داخلی و خارجی و تضمین و جلب رضایت مشتری، اهمیت بالایی در حفظ جایگاه و رشد و بالندگی بیش از پیش شرکت در عرصه صنعت راهبردی حفاری در کشور خواهد داشت.

سپهری با استناد به اینکه استاندارد و استاندارد سازی یک ساز و کار بسیار مهم در جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری های مختلف است، گفت: تدوین روش های استاندارد هر صنعت از جمله صنعت حفاری و به دنبال آن پیاده سازی آن در سطوح مختلف اجرائی و عملیاتی بسیار حیاتی بوده و کلید توسعه پایدار این صنعت، استاندارد سازی فعالیت ها و روش ها مبتنی بر تکنولوژی های نوین است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: از جمله منافعی که استانداردسازی می تواند برای شرکت داشته باشد، افزایش ضریب ایمنی، کاهش ضریب حوادث، بهینه سازی هزینه ها، اجرای کار بر اساس اصول صحیح، همسان سازی فعالیت ها و افزایش راندمان کار است.

وی ادامه داد: به طور یقین مشتریان شرکت با اطمینان از بکارگیری روش های استاندارد و اجرای آن، نسبت به عملکرد کیفی خدمات اطمینان بیشتری خواهند داشت؛ ضمن اینکه توجه به این امر از اصول مشتری مداری محسوب می شود.

سپهری تاکید کرد: هم اندیشی، همگرایی و وجود نگرش های یکسان در مباحث و فرآیندهای اجرایی باعث افزایش راندمان و چابکی در واحدهای ستادی و عملیاتی شرکت می شود و ضمن حذف فرآیندهای اضافی و هزینه ساز از چرخه فعالیت ها، زمینه افزایش کارایی و بهره وری بیشتر را فراهم می آورد.

رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران ادامه داد: از آغاز فعالیت صنعت نفت در جهان و ایران، بکار گیری روش ها و تجهیزات استاندارد در سر فصل کارها قرار دارد و به تبع آن صنعت حفاری نیز از استانداردهای خاص این صنعت جهت اجرای کارها بهره می گیرد.

وی افزود: روش های اجرایی استاندارد در سطوح مختلف صنعت حفاری نهادینه شده و توسط کارشناسان و متخصصان بکار گرفته می شود؛ از جمله این روش ها و دستورالعمل ها می توان به روش های اجرایی کار در دستگاه های حفاری خشکی و دریایی و تهیه مجموعه مقررات حفاری چاه های نفت و گاز از صفر تا صد (Drilling Policy) که در شرکت ملی حفاری ایران تدوین شده است، اشاره کرد.

سپهری در ادامه بکارگیری استانداردهای بین المللی صنعت حفاری را از سوی این شرکت یادآور شد و خاطرنشان کرد: شرکت ملی حفاری ایران همچنین به عنوان یکی از اعضای انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران تلاش خود را بر روی کاربست ضوابط استانداردهای مختص این صنعت معطوف داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: در این راستا علاوه بر اعمال ضوابط استاندارد در بخش های عملیاتی، فنی و پشتیبانی، در بحث ساخت قطعات و تجهیزات کاربردی در صنعت حفاری، این شرکت ضمن تعامل با سازندگان و صنعتگران داخلی، همواره اجرای ضوابط استانداردهای تعریف شده صنعت نفت در بخش ساخت و تولید قطعات و تجهیزات را از اولویت های اساسی در کار می داند.

وی با تاکید بر اهتمام ویژه این سازمان به الزامات سیستم مدیریت کیفیت و با اشاره به عضویت این شرکت در انجمن مدیریت کیفیت ایران، افزود: شرکت ملی حفاری ایران همه مساعی خود را بکار گرفته تا در زمینه روز آمد سازی و دستیابی به آخرین استانداردهای مدیریت کیفیت براساس ISO 9001: 2015 و استقرار شاخص های آن در شرکت پیشگام باشد.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران