استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی در شرکت متن

۹:۴٠ - دوشنبه ١۹ آذر ۱۳۹٧
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت؛

استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی در دستورکار شرکت متنمدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، بر لزوم استفاده حداکثری از توان پمپ‎سازان داخلی تاکید کرد و گفت: تولید کالاهای مورد نیاز صنعت نفت، با تلاش، سیاست گذاری و هدف‌گذاری دقیق، در داخل کشور امکانپذیر است.

تورج دهقانی در نخستین نشست هم‌افزایی و هم‌اندیشی استفاده از ظرفیت‌ها و توان ساخت پمپ سازان داخل کشور با بیان این مطلب افزود: حمایت از پمپ سازان داخلی با توجه به موقعیت طرح‌های شرکت متن از جمله مهمترین برنامه‌های این شرکت است.

وی گفت: با رعایت زمان‌بندی تعیین شده و استانداردهای مورد نیاز شرکت متن، بنا به شرایط خاص و درخواست هر پروژه، اولویت با سفارش دهی به پمپ‌سازان داخلی است.

دهقانی صداقت کاری را از مهم ترین ارکان حفظ ارزش‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور دانست و افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، حمایت از افزایش سهم تولید داخل حیاتی است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: در شرایط کنونی همه‌‌ ما در برابر آینده‌ کشور مسئولیم و قطعا می توانیم میزان وابستگی به شرکت های خارجی را کاهش دهیم و فشار تحریم‌ها را مهار کنیم.

وی روزآمدشدن پمپ‌های درون چاهی و دیگر اقلام موردنیاز پروژه های شرکت متن را موضوعی مهم و ضروری برشمرد و گفت: به منظور حمایت از ساخت داخل باید با همراهی یکدیگر، تلاش و ارزیابی هر چه دقیق تر و رعایت سیاست گذاری‌ها و استانداردهای لازم، نقاط قوت، ضعف و روند اجرای کار ارزیابی شود.


منبع: شانا