بیژن زنگنه: بازنشستگی جانبازان و فرزندان شاهد بدون کسر 3 درصد امکان‌پذیر است

١۲:۴۴ - چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
موافقت وزیر نفت با درخواست همکاران ‌ایثارگر؛


بازنشستگی جانبازان و فرزندان شاهد بدون کسر ۳ درصد امکان‌پذیر است


مدیرکل آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی وزارت نفت از موافقت وزیر نفت با درخواست همکاران ایثارگر مبنی بر بازنشستگی جانبازان و فرزندان شاهد بدون کسر ۳ درصد خبر داد.

حسین فهیمی‌تبار، مدیر کل آموزش، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تحول اداری این‌ معاونت گفت: به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و موافقت وزیر نفت، مقرر شد بازنشستگی آن دسته از جانبازان بزرگوار و فرزندان معزز شاهد که واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد بوده و در سال گذشته بازنشسته شده‌اند، بدون کسر ۳ درصد اصلاح و اِعمال شود.

مدیرکل آموزش، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تحول اداری اظهار کرد: برای سایر عزیزانی که از این تاریخ به بعد مشمول تلقی می‌شوند نیز به همین منوال و مطابق مقررات عمل خواهد شد.


منبع: شانا