خبر کشف گاز در جزیره مینو صحت ندارد

١۵:٠٧ - سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹٧
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران؛

خبر کشف گاز در جزیره مینو صحت نداردمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، برخی خبرها مبنی بر کشف گاز در جزیره مینو را تکذیب و اعلام کرد: تاکنون هیچگونه مشاهداتی برای اثبات کشف هیدروکربور و اثبات حضور گاز در لایه های حفاری شده در منطقه مرزی مینو تایید نشده است.


به گزارش شانا، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به خبر منتشر شده در برخی رسانه ها به نقل از نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر کشف مخزن گازی در منطقه مرزی مینو واکنش نشان داد و اعلام کرد: «پیرو استقرار دکل PTS-۱۸ و فعالیت حفاری چاه اکتشافی مینو -۱، تاکنون عملیات چاه مینو -۱ در فاز حفاری افق خامی بوده و نتایج ارزیابی آن، پس از اخذ اطلاعات پتروفیزیکی و ثبت فشار و در صورت لزوم عملیات لایه آزمایی مشخص خواهد شد.


از این رو تاکنون هیچ گونه مشاهداتی برای اثبات کشف هیدروکربور و اثبات حضور گاز در لایه های حفاری شده تایید نمی شود. همچنین با توجه به سیستم نفتی این ناحیه، احتمال کشف مخزن گازی در افق خامی بسیار بعید خواهد بود.»


منبع: شانا