تعمیر شیرآلات چاه 313 ژوراسیک مسجدسلیمان

١۲:۴٩ - چهارشنبه ٣٠ مرداد ۱۳۹۸
مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب؛

تعمیر شیرآلات چاه ۳۱۳ ژوراسیک مسجدسلیمان
کارکنان بخش تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شیرآلات زیر سطحی چاه شماره ۳۱۳ ژوراسیک مسجد سلیمان را تعمیر کردند.

یونس عباسی‌لرکی، مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: این چاه به‌دلیل نشت شیرهای تاج و نبود کارکرد شیر ایمنی زیر سطحی از مدار عملیات خارج شد که تعمیر آن به دلیل ضرورت تامین خوراک پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش کارکنان مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌ها، تاج چاه و شیر ایمنی زیر سطحی (۳SV) بدون حضور دکل و تنها با استفاده از دستگاه لوله مغزی سیار و گروه‌های خدمات فنی چاه‌ها تعویض شد و چاه دوباره عملیاتی شد.

مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تصریح کرد: افزون بر هزینه‌های مستقیم صرفه‌جویی شده باید هزینه نبود تولید این چاه در مدت مورد نیاز برای تعمیر با دکل که در بهترین حالت شش ماه طول می‌کشید را مد نظر داشت لذا تعمیر چاه بدون دکل صرفه‌جویی قابل توجهی به همراه داشت.

عباسی‌لرکی افزود: این عملیات در شرایط کاملا ایمن و با نظارت کارشناسان حوزه ایمنی انجام شد و به‌دلیل وجود گاز هیدروژن سولفوره، پیش از عملیات نیز نکات آموزشی و توصیه‌های ایمنی لازم به کارکنان ارائه شد.


منبع: شانا