حفر و تکمیل ۱۲ حلقه چاه نفت و گاز در فروردین‌ ۹۷

۹:٠۵ - سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹٧
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری در عملیات حفاری؛

حفر و تکمیل ۱۲ حلقه چاه نفت و گاز در فروردین‌ ۹۷متخصصان شرکت ملی حفاری ایران در نخستین ماه امسال عملیات حفر و تکمیل ۱۲ حلقه چاه نفت و گاز را در مناطق نفت‌خیز خشکی کشور با موفقیت به پایان رساندند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا خوشایند، معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری در عملیات حفاری در این باره توضیح داد: از این تعداد چاه هفت حلقه توسعه‌ای - توصیفی و پنج حلقه تعمیری بوده است.


وی گفت: هشت حلقه از این چاه‌ها در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و چهار حلقه در پروژه‌های توسعه‌ای میدان‌های نفتی که شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) عهده‌دار آن است، حفاری و تکمیل شد.


خوشایند، متراژ حفاری را در فروردین ماه ۱۷ هزار و ۲۹۸ متر عنوان کرد و افزود: ناوگان این شرکت ۷۳ دستگاه حفاری ملکی و یک دستگاه حفاری استیجاری دارد.


وی با اشاره به گستردگی حوزه عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران در میدان‌های نفتی و گازی خشکی اظهار کرد: در ابتدای سال بر اساس قراردادی میان این شرکت و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، حفر هشت حلقه چاه اکتشافی به ملی حفاری واگذار شد.


معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، حضور فعال در پروژه‌های حفاری در داخل کشور به‌‌ویژه میدان‌های مشترک و همچنین پروژه‌های خارجی در کشورهای همسایه در سال ۹۷ هدف‌گذاری شده است.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران