١٠:۵٠ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹٧
مدیرعامل شرکت متن؛

توسعه در غرب کارون معطل خارجی ها نمی ماندمدیرعامل شرکت متن با اشاره به تداوم فعالیتهای توسعه ای در میدان هایی نظیر آزادگان و یاران گفت: حضور شرکتهای بین المللی به منظور بهره ‏مندی ایران از سرمایه و فناوریهای خارجی مغتنم است، اما فرآیند توسعه در غرب کارون معطل حضور شرکتهای خارجی نیست و با جدیت ادامه دارد.


تورج دهقانی افزود: فعالیتهای توسعه ای در میدان آزادگان جنوبی در جریان است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد افزایش حداقل ۷۰ هزار بشکه ای ظرفیت تولید روزانه این میدان تا پایان امسال باشیم.


وی گفت: در عین حال مذاکرات برای اجرای طرح یکپارچه توسعه آزادگان و تعیین تکلیف توسعه میدان‌های آذر و یاران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ادامه دارد.


دهقانی با بیان اینکه همکاری با شرکتهای بین المللی، نافی حمایت از توانمندی های داخلی نیست و اتفاقا در بلندمدت، منجر به توسعه توان داخلی در سایه ایجاد فضای رقابتی خواهد شد، ادامه داد: شرکتهای خارجی راغب به کاهش همکاری با ایران نیستند، اما به هر حال میزان تاثیرپذیری اقتصاد این کشورها از آمریکا در تصمیم گیری‌های‎شان بی تاثیر نیست.


وی به همکاری دانشگاه تهران و شرکای فرانسوی اش در طرح توسعه فناورانه میدان آزادگان هم اشاره کرد و افزود: بدیهی است مشورت گرفتن و تصمیم گیری بر مبنای تجمیع نظرات و پیشنهادهای مختلف، سازنده تر است.


مدیرعامل شرکت متن درباره این همکاری توضیحات بیشتری داد و با یادآوری اینکه هر بحثی درباره مخزن، با درصدی نااطمینانی همراه خواهد بود، گفت: دانشگاه تهران با همکاری Beicip-Franlab و IFP فرانسه، مدل دینامیکی را که برای توسعه آزادگان طراحی کرده اند تحویل داده اند و ما از ایشان خواسته ایم آیتم های کاربردی تر و عملیاتی تری را در این طرح لحاظ کنند تا پژوهش صرف نباشد و بتواند به طور ملموس و کاربردی به فرآایند توسعه میدان کمک کند.


دهقانی با اشاره به اینکه توسعه میدان های نفتی غرب کارون اولویت نخست وزارت نفت است، ابراز امیدواری کرد که شرکت متن با هدف گذاری های مشخص تر و اعمال شفافیت بیشتر در روندهای کاری، بتواند با تخصیص بهینه منابع در مسیر تحقق اهداف ترسیم شده گام بردارد.


منبع: شانا