متراژ حفاری چاه های نفت و گاز بیش از 132 هزار متر

۸:۵۵ - یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۹۸
در ۱۰ ماه نخست امسال؛

متراژ حفاری چاه های نفت و گاز از ۱۳۲ هزار متر عبور کردمعاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: متراژ حفاری چاه های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور در ۱۰ ماه امسال از ۱۳۲ هزار متر عبور کرد.

محمد آل خمیس با بیان اینکه از این متراژ، حفاری ۱۲ هزار و ۶۸۶ متر مربوط به آذرماه است، گفت: از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه عملیات حفر و تکمیل ۹۶ حلقه چاه به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد چاه نیز ۱۲ حلقه در آذرماه تکمیل و برای بهره برداری در اختیار شرکت های متقاضی قرار گرفته است، اظهار کرد: از مجموع چاه های حفر شده در سال جاری ۲حلقه اکتشافی، ۳۵ حلقه توسعه ای-توصیفی و ۵۹ حلقه تعمیری بوده است.

آل خمیس گفت: از چاه های مورد اشاره ۷۰ حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ۱۳ حلقه در شرکت نفت فلات قاره، ۲ حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی، ۳ حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، ۶ حلقه در قالب پروژه ای و ۲ حلقه در حوزه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفر شده است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری افزود: در ۱۰ ماه گذشته کارکنان سختکوش این شرکت در نتیجه تلاش شبانه روزی و هم افزایی با شرکت‌ های متقاضی، حفاری ۹ حلقه چاه نفت و گاز را ۸۹ روز زودتر از برنامه ابلاغی انجام و تحویل در اختیار کارفرما قرار دادند.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران