ثبت اختراع برای بکارگیری روش های نوین ازدیاد برداشت نفت

۱۲:۱۵ - دوشنبه ۲٣ مهر ۱۳۹٧

ثبت اختراع جدید با هدف به‌کارگیری روش های نوین ازدیاد برداشت نفت
کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در زمینه طراحی و ساخت مغزه با هدف بررسی روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت موفق به ثبت اختراع در عرصه‌ جهانی شدند.

سعید گل شکوه، از کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان در این باره توضیح داد: بیشتر مخازن نفتی ایران در اواخر نیمه دوم عمر تولید خود هستند که این موضوع اهمیت استفاده از روش های ازدیاد برداشت نفت را دوچندان می کند.

وی افزود: به منظور پیاده سازی روش های ازدیاد برداشت، آزمایش های متعددی با هدف امکان سنجی روش های مختلف ازدیاد برداشت نفت روی نمونه هایی از سنگ مخزن (مغزه) انجام می شود تا براین اساس بهترین روش ازدیاد برداشت نفت انتخاب شود، به‎ این منظور اختراع انجام شده کمک قابل توجهی به این موضوع خواهد کرد.

این کارشناس شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در ادامه اظهار کرد: از طرفی مخازن ایران، شکافدار و همراه با دما و شوری بالاست که به کارگیری روش های مرسوم ازدیاد برداشت با محدودیت روبه‌روست. به منظور افزایش تولید این مخازن به شدت ناهمگن و غیرمعمول، استفاده از پلیمرهای مقاوم در برابر دما و شوری بالا ضروری است.

وی یادآور شد: با همکاری اعضای گروه تحقیقاتی، دو ثبت اختراع دیگر در آمریکا در زمینه سنتز پلیمرهای حساس به دما و شوری ثبت شده است که ازدیاد برداشت نفت از مخازن با دما و شوری بالا کاربرد بسیاری دارد.

گل شکوه اظهار کرد: اختراع های ثبت شده با توجه به پیچیدگی های مخازن ایران طراحی و ساخته شده است و با حمایت و عملیاتی شدن آنها گام مهمی برای ازدیاد برداشت نفت برداشته خواهد شد.

گفتنی است، فعالیت های پژوهشی گروه تحقیقاتی با همراهی سه محقق جوان دیگر به نام های رضا خرمیان، معصومه شعبان، یوسف تمثیلیان و با راهنمایی های احمد رمضانی سعادت آبادی در مدت زمان چهار سال به ثبت رسیده است.


منبع: شانا