تعمیر و راه اندازی یک توربین با توان متخصصان نفت و گاز آغاجاری

١۲:۵۲ - یکشنبه ١۸ آذر ۱۳۹٧
مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری؛

تعمیر و راه اندازی یک توربین با توان متخصصان نفت و گاز آغاجاریمدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری گفت: توربین ورکسپور WS ۵۸۳ کارخانه گاز و گاز مایع ۲۰۰ با توانمندی نیروهای داخلی و حمایت از کالای ایرانی در شرکت نفت و گاز آغاجاری تعمیر و راه اندازی شد.

محمدرضا گودرزی در این باره افزود: توربین ورکسپور WS ۵۸۳ که قدمتی ٥٠ ساله دارد، به دلیل لرزش بالا متوقف شده بود که پس از بررسی کارشناسان تعمیرات، مشخص شد تیغه های ثابت و روتور مرحله اول کمپرسور توربین (CT) آسیب دیده است.

وی در ادامه به عملکرد این توربین و همچنین لزوم نگهداری و صیانت از تجهیزات فرایندی اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و لزوم وجود گرداننده کمپرسورهای پروپان و گاز در واحدهای گاز و گاز مایع، تعمیرات اساسی این توربین با فوریت و خارج از برنامه در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با تلاش های همکاران ستادی و تعمیرات اساسی آغاجاری، نگهداری، تعمیرات و عملیات گاز و گاز مایع، توربین با بالاترین کیفیت و براساس اصول استاندارد و مهندسی، راه اندازی و وارد مدار تولید شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان در اجرای این عملیات، افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده، شرکت نفت و گاز آغاجاری با رویکرد صرفه جویی و حمایت از تولیدات داخلی، حجم گسترده ای از کالاهای فنی و عملیاتی مورد نیاز شرکت را از طریق سازندگان داخلی تامین می کند.


منبع: شانا