تشکیل کارگروه رفع موانع سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پارس

١۴:۵۵ - چهارشنبه ١۵ مرداد ۱۳۹۹


تشکیل کارگروه رفع موانع سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پارسکارگروه رفع موانع سرمایه‌گذاری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تشکیل شد.

مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: کارگروه رفع موانع سرمایه‌گذاری متشکل از مدیریت‌های جذب سرمایه، خدمات شهری، امور حقوقی و برنامه‌ریزی در این سازمان تشکیل شده است.

خسرو افروزه افزود: تا پیش از این سرمایه‌گذارانی که پروژه آنها در منطقه ویژه پارس در مهلت زمانی اجرا نشده بود، قراردادشان فسخ می‌شد، اما از این پس این موارد قراردادی در این کارگروه مطرح و از سرمایه‌گذار خواسته می‌شود با حضور در این کارگروه دلایل مسکوت ماندن پروژه را شرح دهد تا با نگاه حمایت حداکثری و دریافت مجوزهای هیئت مدیره، مهلت زمانی بیشتری به این سرمایه‌گذاران داده شود.

وی ادامه داد: اعتقاد بر این است که هیچ‌کس مانند خود سرمایه‌گذار که پروژه را تا حدی اجرا کرده است به دنبال پایان پروژه و قراردادش نیست و اگر پروژه‌ای به مشکل برخورده است به‌طور حتم سرمایه‌گذار دلایل متقنی برای ساکن بودن پروژه دارد و ما در این کارگروه همه تلاش خود را خواهیم کرد تا این پروژه‌ها به روال عادی برگردند.

مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: تاکنون بیش از ۵۴ قرارداد در این کارگروه در انتظار بررسی هستند و مشکل ۱۴ قرارداد سرمایه‌گذاری نیز برطرف شده است.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران