ارتباط با ماكروكي ساختمان مركزي سوم شركت ملي نفت ايران - مديريت برنامه ريزي تلفيقيآدرس:
تهران، خيابان طالقاني، خيابان حافظ، خيابان رودسر، پلاك ١۸، ساختمان مركزي سوم شركت ملي نفت ايران، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، طبقه دوم، اتاق ۲٠٣ - تلفن پشتیبانی سایت: ٦١٦۲٧٣٠١

توجه :
١) جهت برقراری ارتباط با قسمتهاي مختلف معاونت های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، با شماره تلفن ۶۱۶۵۱ تماس حاصل فرمائید.

۲) جهت برقراری ارتباط با مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران به منوي مديريت برنامه ريزي تلفيقي مراجعه و معرفي مدير را كليك نماييد.