رييس مركز اطلاعات مديريت و سامانه ها در مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايراننیلوفر بیات - رييس مركز اطلاعات مديريت و سامانه ها
مشخصات فردي
نیلوفر بیات؛ متولد سال ١٣۵٦ در تهران
 
مشخصات تحصيلي
لیسانس مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار از دانشگاه صنعتی اصفهان؛ سال ١٣٧٩
 
سوابق كاري در نفت
- كارشناس مركز اطلاعات مديريت و سامانه‌ها از ارديبهشت‌ماه ١٣۸۲ تا خردادماه ١٣۸۴
- كارشناس‌ارشد سيستم‌هاي شبكه از خردادماه ١٣۸۴ تا شهريورماه ١٣۸۵
- كارشناس‌ارشد فن‌آوري اطلاعات زمين‌شناسي از شهريورماه ١٣۸۵ تا بهمن‌ماه ١٣٩٠
- ریيس سيستم‌هاي تحقيق در عمليات از بهمن‌ماه ١٣٩٣ تا تيرماه ١۴٠٠
- ریيس مركز اطلاعات مديريت و سامانه‌ها از تيرماه ١۴٠٠
 
آدرس محل كار
تهران، تقاطع خيابان هاي طالقاني و حافظ، خيابان رودسر، پلاك ١۸، مركزي سوم شركت ملي نفت ايران، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، طبقه چهارم، اتاق ۴١٦
 
تلفن: ٦١٦۲٧۴١۲دورنگار: ۸۸٩۴٦٠۸۵پست الکترونیک: ---
۸۸٩۴٣۸١٩  
 
منوی اصلی