مركز اطلاعات مديريت و سامانه ها

اين مرکز مسئوليت امور مربوط به کامپيوتر در مديريت برنامه ريزی تلفيقی را بعهده دارد. اين مسئوليت در جهت تهيه و بكارگيري سيستم هاي مكانيزه براي انجام عمليات و فرآيندها با سرعت و دقت بالا و نيز استفاده از ابزار نوين دستيابي به اطلاعات بروز و مورد لزوم مديريت و مسئولين و كارشناسان جهت اتخاذ تصميمات مناسب و به موقع و نيز ارائه اطلاعات و گزارشات لازم به مراكز و مجامع ذيربط مي باشد. اين مركز از سه واحد با عناوين تشكيل شده است :


اهم وظايف و فعاليت ها
 • تجزيه و تحليل و طراحي و ساخت سيستم‌های مكانيزه مورد نياز
 • پشتيباني سيستم‌های عملياتي
 • طراحي، ايجاد، اجرا، نگهداشت و بروز رساني پايگاه‌های اطلاعات
 • هماهنگي و نظارت بر پروژه‌های كامپيوتري
 • بررسي و تهيه نرم افزارهاي مورد نياز
 • پيش بيني، بررسي فني و تهيه دستگاه‌ها و تجهيزات سخت افزاري مورد نياز
 • پشتيباني از كامپيوترها و تجهيزات جانبي
 • هماهنگي و همكاري با سامانه اطلاعات بالادستي شركت ملي نفت ايران
 • تحقيق و بررسي‌های لازم در خصوص استفاده از تكنيك‌ها و نرم افزارهاي جديد و مناسب
 • هماهنگي و پياده سازي و اجراي سيستم‌های اتوماسيون اداري و آرشيو الكترونيكي اسناد و مدارك
 • تهيه كتب و نشريات مورد نياز واحدهاي مختلف
 • هماهنگي با ادارات مربوطه در رابطه با فعال نگه داشتن شبكه كامپيوتري و سخت افزارها
 • جمع آوري و تهيه گزارش عملكرد ماهانه مديريت برنامه ريزي تلفيقي
 • هماهنگي و ارتباط با مراكز كامپيوتري در رابطه با دريافت اطلاعات فني و تهيه ابزارهاي مورد نياز
 
منوی اصلی