واحد بانک‌های اطلاعاتی و شبکه

مسئولیت این واحد تهیه، پشتیبانی و اجرای بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز مدیریت برنامه ریزی تلفیقی و امور مربوط به سخت افزار، نرم افزار، شبکه و وب سایت می باشد.

اهم وظايف و فعاليت ها

 • ايجاد مشاركت در تعيين سياست‌های لازم در خصوص بكارگيري فناوري اطلاعات و استفاده از كاربردهاي مختلف اين تكنولوژي
 • انجام بررسي‌های لازم به منظور بكارگيري تكنولوژي‌های جديد در زمينه اطلاعات IT و اطلاع رساني جهت رفع نيازها و ارتباط سيستم‌های موجود
 • طراحي و پياده سازي بانك‌های اطلاعات علمي مورد نياز
 • مشاركت در اجراي پروژه‌های طراحي و راه اندازي اينترانت و شناسائي و بكارگيري شبكه‌های اطلاع رساني داخل كشور
 • نظارت و كنترل بر ارائه خدمات اينترنتي و اطلاع رساني، خدمات جستجو در بانك‌های اطلاعاتي علمي و تعيين سايت‌های ارائه خدمات
 • شناسائي و سعي در بكارگيري بانك‌ها و پايگاه‌های اطلاعاتي و ارائه دسترسي به آنها از طريق شبكه‌های داخلي
 • برنامه ريزي در خصوص پشتيباني از خدمات و سرويس دهي.
 • تهيه شرح مشخصات فني سخت افزار، نرم افزار و خدمات فني مورد نياز جهت خريد يا سفارش از طريق مراكز مربوطه
 • ارائه خدمات جستجو در بانك‌های اطلاعاتي بين المللي
 • ارائه خدمات مشاوره علمي و فني در زمينه‌های مختلف IT و اطلاع رساني به ساير مراكز در صورت ضرورت
 • پشتيباني از كامپيوترها و تجهيزات جانبي
 • پياده سازي و اجراي سيستم‌های اتوماسيون اداري و آرشيو الكترونيكي اسناد و مدارك
 • پيگيري با ادارات مربوطه براي فعال نگه داشتن شبكه كامپيوتري و سخت افزار و اينترنت